top of page

CD&V Hoeilaart legt leefbaarheidsplan Koldam site weer op tafel nu bouwpromotor vergunning intrektHOEILAART - De privé bouwpromotor heeft zijn bouwvergunning voor de bouw van 61 appartementen op de hoek van de Koldamstraat en de Albert Biesmanslaan ingetrokken. Hij wenst de volledige Koldam site te ontwikkelen en is hiervoor in gesprek om bijkomende panden te kopen.

Hoog tijd om ons leefbaarheidsplan voor het bouwproject weer uit de kast te halen, vindt de CD&V.

Youri Vandervaeren, Voorzitter CD&V Hoeilaart: 'Wij leggen ons leefbaarheidsplan voor de Koldam site opnieuw op tafel en hopen dat er nu eindelijk een bouwproject komt dat de leefbaarheid van onze gemeente ten goede zal komen!'. 'De ingediende bezwaarschriften werden helaas door het schepencollege niet weerhouden en de bouwvergunning werd alsnog afgeleverd', aldus de oppositiepartij. 'Daarop besloten een aantal inwoners om beroep aan te tekenen tegen deze afgeleverde bouwvergunning bij de bestendige deputatie. Nog voor de bestendige deputatie een uitspraak deed, trok de bouwpromotor zijn bouwvergunning in. Koos hij eieren voor zijn geld?'

CD&V Hoeilaart hoopt dat het uiteindelijke bouwproject de leefbaarheid van Hoeilaart ten goede zal komen! 'Wij leggen daarom opnieuw ons leefbaarheidsplan voor de Koldam site op tafel en hopen dat hiermee zal rekening gehouden worden. We roepen de gemeente nogmaals op om de tijd nu nuttig aan te wenden om de bevolking nog meer te betrekken bij dit dossier', aldus Vandervaeren.

CD&V Hoeilaart wil op deze site verschillende woongelegenheden realiseren met dit volgende leefbaarheidsplan...


Leefbaar

'Het gebied wordt opgericht met verschillende kleine, van elkaar losstaande méérgezinswoningen, rijwoningen met een tuintje, die ervoor zorgen dat de omgeving leefbaar blijft voor iedereen, zowel voor jong als voor oud. Naast appartementen moeten er ook mogelijkheden zijn voor lokale handel, vrije beroepen, … kortom ook ruimte voor ondernemende personen. Verder kan er gedacht worden aan gemeenschapsfuncties zoals het 'Huis van de Senior'. Er worden ook nieuwe wandelpaden en groene doorsteken voorzien vanuit de Albert Biesmanslaan en Koldamstraat naar het binnengebied toe. De wandelpaden wordt aangelegd tussen de verschillende gebouwen en zijn toegankelijk voor iedereen. De voorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kern worden volledig nageleefd. De maximale bouwhoogte blijft dus beperkt. Voorts worden er voldoende parkeer- en fietsplaatsen voorzien op het eigen terrein. Bovendien wordt bij de verkoop voorrang gegeven aan de eigen jeugd en inwoners van Hoeilaart. Ook personen actief in het Hoeilaarts verenigingsleven verdienen bijkomend voorrang.

'Onze visie op de invulling van dit gebied is duidelijk, transparant en leefbaar voor de omgeving en Hoeilaart. Het huidige bestuur mist een kans om een duidelijke meerwaarde aan dit gebied te geven. Enkel zo kunnen wij de verdere verstedelijking van Hoeilaart stoppen”, zegt Vandervaeren tot slot.

87 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page