top of page

CD&V gaat mee in heraanleg Kumpstraat en attendeert op algemene slechte staat voet- en fietspadenHOEILAART - CD&V Hoeilaart keurt heraanleg van de Jozef Kumpsstraat goed en roept opnieuw op om de erbarmelijke staat van andere wegen, voet- en fietspaden aan te pakken! Op de gemeenteraad van 27 maart zal daartoe de gunning van het lastenboek voor de heraanleg van de Jozef Kumpsstraat goedgekeurd worden.

'CD&V Hoeilaart zal dit goedkeuren omdat wij ervan overtuigd zijn dat er dringend veel meer in goed onderhouden voet- en fietspaden en wegen moet geïnvesteerd worden', zegt gemeenteraadslid voor CD&V Hoeilaart. 'Eind 2021 deden we hiervoor al een oproep: 'Fiets- en voetpaden en weginfrastructuur in zeer erbarmelijke staat! Dringende serieuze aanpak nodig van onze weginfrastructuur!.' Het spreekt voor zich dat ook de andere straten, die in zeer slechte staat zijn, dringend vernieuwd moeten worden!'.
Bocht

'We zijn blij vast te stellen dat CD&V dit dossier mee gaat goedkeuren!', liet burgemeester Tim Vandenput (Open VLD) ons weten. 'Het project Kumpstraat gaat specifiek over de 'bocht' die zowel op grondgebied van Hoeilaart als Overijse ligt. Daarom werken we samen met Overijse, doen de aanbestedingsprocedure en het aanstellen van de aannemer terwijl de uitvoering in samenwerking met Overijse loopt. Dit zal - afhankelijk van de planning van de gekozen aannemer - in de periode september-oktober 2023 gebeuren'.

Een en ander zorgde voor flink wat ongenoegen van enkele social mediagebruikers die geen blad voor de mond hielden en het gemeentebestuur en de burgervader in het bijzonder een veeg uit de pan gaven over belabberde staat van sommige wegen.

Patrick Demaerschalk: 'De heraanleg van voet- en fietspaden zijn nochtans de topprioriteit van de huidige meerderheid. CD&V Hoeilaart heeft gedurende deze legislatuur meermaals gevraagd om met een duidelijke en gestructureerde aanpak naar voor te komen bij de aanleg van voet- en fietspaden. Het is hoog tijd om bij te sturen alvorens er slachtoffers vallen'. En verder: 'We lopen op het einde van deze legislatuur en de investeringen in de heraanleg van voet- en fietspaden en wegenis in Hoeilaart liggen op een zeer laag niveau. Degelijke voet- en fietspaden en wegenis dragen zonder meer bij tot de veiligheid en tot een proper en net aanzien van onze gemeente. Maar het is goed dat de gemeente stappen neemt in de aanleg van een fiets- en voetpad op een deel van de Jozef Kumpsstraat. Het is weliswaar een klein stapje in de goede richting maar de Jozef Kumpsstraat is een van de belangrijkste invalswegen van onze gemeente en moet ten gronde worden aangepakt over de volledige lengte van de straat. Ook de buurtbewoners en het wijkcomité van Bakenbos vragen al jaren dat men deze straat grondig zou aanpakken'.
Omgevingsvergunning

En er is niet alleen de Kumpstraat waar de alarmbel wordt geluid. Vandenput: 'Er komt nog een dossier aan om tussen de Ten Trappenstraat en de Blijde Inkomstlaan een voetpad aan te leggen. Ook naar hockey club ISCA toe zal er een verbetering komen voor fietsers en voetgangers. Hiervoor is een Omgevingsverguning nodig die we kortelings zullen indienen. De uitvoering ervan zal einde dit jaar / begin volgen jaar zijn. Over het wegennet in het algemeen: daar zijn we ook bezig om een uitvoeringsplan te maken om de slechtste stukken duurzaam te vervangen. Maar het hele wegennet elke vijf jaar gaan herasfalteren is niet realistisch. Bovendien willen we in de toekomst straten in wijken “ontharden” zodat er minder asfalt zal liggen en meer waterdoorlatend materiaal in de plaats komt. Dat is nodig om hemelwater snel naar de ondergrond te brengen, zodat de ondergrondse waterspiegel aangevuld wordt. Vele straten in woonwijken zullen de volgende decennia dus smaller worden, met veel groen en hoge bomen in het straatbeeld. Die straten gaan we nu niet meer herasfalteren. Wel gaan we gericht onderhoud blijven doen opdat de straten veilig blijven'.
93 weergaven0 opmerkingen

留言


bottom of page