top of page

Al dan niet eindelijk groen licht voor renovatie 'La Terrasse' in april zoniet dreigt sloopHOEILAART - Voor het vroegere restaurant 'La Terrasse' aan het Dumbergplein dreigt de sloophamer. De eigenaar wacht al jaren op de nodige vergunningen maar intussen raakt zijn pand in verval en is renoveren misschien geen optie meer.

'Op basis van het advies van de dienst Omgeving zal het College van Burgemeester en Schepenen een vergunning of weigering afleveren. Dat zal in de loop van de maand april gebeuren', meldde burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) ons nu.

Intussen kwam sinds 2016 nauwelijks schot in de zaak.. De nieuwe eigenaar, vastgoedmakelaar Thierry Goffin, vertelde ons vorig jaar dat het project intussen was getekend. 'De architecten stellen momenteel het dossier op voor de bouwvergunning. De gemeente Hoeilaart voorziet een beslissing voor begin oktober. Alles loopt zeer traag, maar het is een must dat alles op wettelijke wijze wordt aangepakt', zei Goffin ons.

Omdat wij om en rond het zieltogende 'La Terrasse' tot op vandaag nauwelijks (ver)bouwwerken merkten, besloten we Goffin nog maar eens te vragen hoe het nu het nu met het project zit.
Dampkapgeluid

'Vanwege een opmerking/klacht van een buur gedurende het openbare onderzoek is de dienst Omgeving van het gemeentebestuur naar ons terug gekomen met vragen over mobiliteit en dampkap geluid', aldus Goffin. 'De architecten hebben dus het mobiliteitsplan moeten bestuderen en voorstellen formuleren van hoe het aantal wagens van klanten kan geabsorbeerd worden. De klantencapaciteit van het huidige project bedraagt maximum 106 zitplaatsen op de twee verdiepingen. Afhankelijk van de reactie van de dienst omgeving, gaat het project met 106 potentiele zitplaatsen door of moet geanalyseerd worden of het nog rendabel is met veel minder klandizie.

La Terrasse was altijd al een restaurant –ik ben er trouwens al in 1973 met mijn ouders geweest. Na zo'n 50 jaar zijn de omgevingsregels drastisch geëvolueerd en moet daar rekening mee gehouden worden. Met de opstapeling van al die hindernissen lijkt de kans dat het historisch pand nog restaureerbaar wordt met de dag kleiner.'.


Vergunningstraject

We contacteerden burgemeester Tim Vandenput die sinds enige tijd dit soort dossiers opvolgt door ziekte van zijn partijgenoot Vanderlinden. 'Het vergunningstraject is nog lopende. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd, dit is afgelopen. De ingediende bezwaren zullen door onze dienst Omgeving onderzocht en behandeld worden. Er moet eerst een aanvraag ingediend worden door de eigenaars waarna de vergunningsprocedure start. Deze procedure is wettelijk geregeld, en duurt tussen de 3 en 6 maanden. Het pand is gebouwd voor 1984 (wanneer het Algemeen Plan van Aanleg dat vandaag van toepassing is, werd goedgekeurd) en bestrijkt het volledige kadastraal perceel. Als de eigenaar het nu zou afbreken, dan kan er eigenlijk geen nieuw gebouw op gezet worden, misschien nog een heel klein huisje … Daarom wordt er een verbouwing/renovatie aangevraagd.

Nu maar hopen dat een en ander uitklaart en 'La Terrasse' eerlang een nieuwe toekomst tegemoet mag zien. In het andere geval wordt in Hoeilaart nog maar eens de sloophamer bovengehaald.


(Foto's Michel Van Mullem)


524 weergaven0 opmerkingen
bottom of page