top of page

Aftrap Klimaatnetwerk Druivenstreek in De Bosuil in Jezus-EikDRUIVENSTREEK/OVERIJSE/JEZUS-EIK - Dinsdag 8 november organiseren Velt Druivenstreek, Transitie Tervuren, de Fietsersbond Hoeilaart-Overijse en Druifkracht de aftrap van het nagelnieuwe Klimaatnetwerk Druivenstreek in GC De Bosuil in Overijse. Doel van de avond is afronden met minstens vijf concrete acties voor propere lucht, zuiver water, gezonde voeding en gezondheid voor mens en natuur in de Druivenstreek.

Inwoners, verenigingen, ondernemers en overheden die ambitie en goesting hebben om zich in te zetten voor een leefbaar klimaat maar zich afvragen hoe dit aan te pakken, komen deze avond samen in De Bosuil in Jezus-Eik. In totaal zijn er bijna 80 inschrijvingen voor het programma. De organisatoren zien dat als een duidelijk signaal dat het onderwerp leeft in de streek.


Klimaatklappers

Bovendien sloten deze organisaties en lokale ondernemers zich al eerder bij het netwerk aan als moreel ondersteunende partners: Holar&Isca, Flex Delivery, Studiebureau Esk, Oxfam Wereldwinkel Hoeilaart, Natuurelles, Avansa, Pull the Plug, De Bosuil, CVS Willems, Grootouders voor het Klimaat/Vlaams-Brabant, Hola, Masereelfonds Druivenstreek en Kapel Zavelenborre. Steven Vromman, ook bekend als Low Impact Man, is opwarmer van dienst en trapt de avond af met een stukje eco-comedy. Daarna volgt de voorstelling van vier belangrijke klimaatthema's voor de Druivenstreek: zonnepanelen, eiwitshift, modal shift en duurzaam consumeren. Deze ‘klimaatklappers’ zijn het resultaat van een self made grondig met cijfers onderbouwde aanpak. Bovendien geldt deze analyse voor een streek met een vergelijkbaar inwonersaantal als dat van Hasselt.

Onder begeleiding van participatie-experten van Avansa nemen de aanwezigen deel aan gesprekstafels over een van deze vier klimaatthema’s: zonnepanelen: het massaal installeren van zonnepanelen in onze streek kan tegen 2030 een reductie van zoveel kton CO2-equivalenten realiseren dat deze de globale actuele uitstoot van een kleine gemeente al ruim compenseert. Duurzaam consumeren: initieel beperkt tot een reactie op de consumptiemaatschappij, wordt dit begrip inmiddels verruimd tot consumeren zonder dat dit nadelig is voor mens en milieu. Dit betekent binnen de draagkracht van de planeet blijven, inclusief de verborgen impact. Dit omvat o.a. ook bewust aankopen en/of niet-aankopen: nagaan of je iets echt nodig hebt, delen of ruilen, tweedehands kopen, zelf maken en desnoods nieuw aankopen.


Afnametraject

Modal shift: dit gaat over de belangrijke verschuiving van autobezit en -gebruik naar stappen, fietsen, openbaar vervoer en autodelen. Daarmee alleen al kan een gemeente enkele jaren van haar afnametraject voor de globale CO2-uitstoot op weg naar 2030 realiseren. Zonder te spreken van de verminderde pollutie en file- en parkeerdruk. Eiwitshift: de consumptie van meer plantaardige en minder dierlijke producten. Vandaag is de verhouding 60/40 (dierlijke/plantaardige eiwitbronnen), het doel is 40/60 tegen 2030. Dit leidt niet alleen tot minder broeikasgassen maar is ook beter voor de volksgezondheid.

Doel is de avond afronden met minstens vijf concrete acties voor propere lucht, zuiver water, gezonde voeding en gezondheid voor mens en natuur in de Druivenstreek. In 2027 wil het Klimaatnetwerk Druivenstreek bovendien dé referentie zijn op vlak van een rechtvaardige klimaattransitie die leidt tot een gezonde, biodiverse en klimaatneutrale Druivenstreek.


Contactinfo

Herman Baeyens, 0477/82 00 68, herman.baeyens@druifkracht.be

Rein van Gisteren, 0495/25 68 08, rein@druifkracht.be

Klimaatnetwerk Druivenstreek

Een initiatief van Velt Druivenstreek, Transitie Tervuren, de Fietsersbond Hoeilaart-Overijse en Druifkracht ism Avansa Oost-Brabant en Halle-Vilvoorde

www.klimaatnetwerkdruivenstreek.be

48 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page