top of page

Afbraakwerken leegstaande aanleunwoningen goedgekeurdTERVUREN - De aanleunwoningen, gelegen naast het woonzorgcentrum Zoniën, zullen worden afgebroken. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen beslist.

Deze woningen voldoen niet meer aan de huidige woonnormen en de meeste woningen stonden al een tijdje leeg. Nog twee huizen zijn bewoond en de laatste bewoners verhuizen nog voor het einde van het jaar. Voor hen werd een andere oplossing gevonden.

'Deze site maakt deel uit van het masterplan van het woonzorgcentrum en zal de volgende jaren verder ontwikkeld worden', laat de gemeente weten. 'Vooraleer de beslissing genomen werd om over te gaan tot het slopen van deze huizen, werd een kosten-batenanalyse uitgevoerd. Deze wees uit dat het veel zou kosten om de woningen nog te laten voldoen aan de huidige woonnormen.

Bovendien zorgt de huidige leegstand van de woningen voor verloedering. Om deze redenen werd beslist om de huizen nu al af te breken'.

De gronden blijven eigendom van het OCMW/gemeente Tervuren en zullen gebruikt worden om sociale doelstellingen te realiseren in de toekomst. In de tussentijd zal de site voorzien worden van groenbeplanting.

41 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page