top of page

Aanpassing proefopstelling Kasteelstraat en J.B. Michielsstraat
HOEILAART – De opstelling in de Kasteelstraat en J.B. Michielsstraat wordt aangepast vanaf 1 september nadat In november 2022 de huidige proefopstelling ingevoerd werd.

Op 14 maart 2023 werd de opstelling op een bewonersvergadering geëvalueerd. De buurbewoners reageerden overwegend positief op het principe van de fietsstraat en de beperkte rijrichtingen. Wel kwamen er een aantal pijnpunten omtrent de veiligheid, de snelheid en de zichtbaarheid van de weggebruikers aan het licht die om een aanpassing van de huidige inrichting vragen.


Het nieuwe voorstel, dat positief advies kreeg op de Mobiliteitsraad van 15 juni 2023, bestaat uit onderstaande opstelling:Met deze aangepaste verkeersinrichting wil men een veilige fietsroute creëren en het sluipverkeer verder aanpakken. De Kasteelstraat wordt behouden als fietsstraat en tussen de Rode Kruisstraat en de J.B. Charlierlaan ingericht als eenrichtingsstraat richting Groenendaal. Zo zal men aan de autobestuurders vragen om zich rechts, mee met de rijrichting, te parkeren, zodat aankomend fietsverkeer beter zichtbaar is. 'Kruisend fietsverkeer in het segment J.B. Charlierlaan/J.B. Michielsstraat kan door parkeerorganisatie veiliger verlopen', klinkt het. 'We vermijden snel inrijdend verkeer vanuit de J.B. Charlierlaan'. In de J.B. Michielsstraat geldt er eenrichting van aan het kruispunt met de Vlaanderveldlaan, richting kruispunt Kasteelstraat. Hierdoor wordt het probleem van de voorrangsregel op de Vlaanderveldlaan vermeden. En stelt het probleem met het inrijden van bepaalde garages zich niet meer.


De J.B. Michielsstraat wordt eenrichting van aan het kruispunt met de J.B. Charlierlaan, richting kruispunt Kasteelstraat. Wegrijden via de J.B. Charlierlaan kan niet meer, waardoor onveilige situaties vermeden worden. Afslaan richting de J.B. Charlierlaan aan het kruispunt J.B. Michielsstraat/Kasteelstraat is niet langer toegestaan, waardoor ook hier de huidige onveilige situatie vermeden wordt.


De J.B. Michielsstraat wordt opgenomen in de fietszone. Daardoor geldt ook hier een snelheidsbeperking van 30 km/uur. De gemelde hoge snelheden kan men zo reduceren. Het inhaalverbod in de fietsstraat zal hier geen ergernis wekken bij de automobilist wegens fietsers in afdaling. Het inhaalverbod zal hier in het algemeen beter gerespecteerd worden.


Kasteelstraat krijgt voorrang op de J.B. Michielsstraat. De oversteek voor fietsers naar het park krijgt voorrang op het verkeer in de Rode Kruisstraat en de Baron de Man d'Attenrodestraat. Bij de heraanleg van de Kasteelstraat wordt het fietspad er verder aangepast.


Met deze aanpassingen hoopt men heel wat pijnpunten van de proefopstelling weg te werken. Bij andere onderzochte scenario’s bleven er meer euvels over. 'Toch begrijpen we dat ook deze aangepaste situatie nog nadelen zal hebben. We zullen bijvoorbeeld monitoren of het (sluip)verkeer in de Kasteelstraat onder controle blijft', luidt het.


Fotot's: © Michel Van Mullem


55 weergaven0 opmerkingen
bottom of page