top of page

Duaal leren in de lift

VLAAMS-BRABANT - Duaal Leren zit in de lift en dat zien we ook in Vlaams-Brabant. Het aantal leerlingen dat voor duaal leren koos, steeg de afgelopen drie schooljaren met 74%. 'Naast een toename van het aantal leerlingen zien we door de grotere bekendheid van deze nieuwe leerweg en de toename van het aantal duale richtingen ook een sterke stijging bij het aantal geëngageerde ondernemingen en scholen', klinkt het.
Peter Van Rompuy (Vlaams Fractievoorzitter), Elke Tielemans (directeur Unizo Vlaams-Brabant), Nele Deknopper (Manager Don Bosco Garage Halle), Geertje Van Cuyck en Louis Van Dionant (cd&v Halle)


Begin dit jaar kende Vlaams-Brabant 1.654 ondernemingen met een erkenning om een duaal traject aan te bieden. Dat zijn er 209 meer dan in 2019, het jaar waarin na een proefproject van 3 jaar duaal leren werd uitgerold als volwaardige nieuwe leerweg. Daarnaast bieden vandaag al 26 van de 136 secundaire scholen (=20%) in Vlaams-Brabant duale richtingen aan. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams fractievoorzitter Peter van Rompuy (CD&V) opvroeg bij voormalig minister van werk, Hilde Crevits. 'Net zoals bij duaal leren vond ik het belangrijk de theorie aan de prakrijk te koppelen, daarom bracht ik samen met Elke Tielemans, directeur van Unizo Vlaams-Brabant, een bezoek aan Garage Don Bosco in Halle. Een sterk lokaal verankerde KMO met een 50tal werknemers dat via deze vorm van werkplekleren kansen biedt aan onze jongeren', zegt Van Rompuy.


Troeven

'De situatie op de arbeidsmarkt dwingt ons om de traditionele aanpak en denkpatronen te doorbreken. Duaal leren herbergt heel wat troeven. Jongeren krijgen de kans om werkervaring op te doen en (job specifieke) vaardigheden verder te ontwikkelen. Ondernemers verlagen dan weer de drempel voor jong talent om kennis te maken met hun bedrijf en de werknemers van morgen zelf mee te vormen. Het legt vlekkeloos de brug tussen onderwijs en de praktijk', zegt Tielemans

Binnen duaal leren leert de leerling afwisselend in een onderneming en op de schoolbanken. Op deze manier wordt een volwaardige voltijdse en kwalificerende leerweg aangeboden waarbij leerlingen de theoretische kennis meteen in praktijk kunnen omzetten. In 2016-2017 werd het systeem als proefproject uitgerold voor een periode van drie jaar. In 2019 kreeg deze nieuwe doorgedreven vorm van werkplekleren, waarbij de leer- en werkcomponent een geïntegreerd traject vormen, een vaste plaats binnen ons Vlaamse onderwijsaanbod. De cijfers tonen duidelijk aan dat duaal leren in de lift zit.


Erkenning

In het schooljaar 2019-2020 stapten 1.552 leerlingen in een duaal traject waarvan 254 in Vlaams-Brabant. In het huidige schooljaar nam dit aantal toe tot 2.338 leerlingen waarvan 441 in Vlaams-Brabant. Over een tijdspanne van drie schooljaren nam het aantal Vlaams-Brabantse leerlingen die kiezen voor duaal leren dus met 74% toe. Door het uitbreiden van het aantal duale studierichtingen neemt ook het aantal deelnemende ondernemingen toe. In het schooljaar 2019-2020 kregen 11.136 bedrijven een erkenning om een werkplek aan te bieden, 1.145 van deze bedrijven bevinden zich in onze provincie. Vorig schooljaar nam dit aantal toe tot 12.394 waarvan 1.636 in onze provincie. De meeste overeenkomsten tussen de onderwijsinstelling, het bedrijf en de leerling bevinden zich in de groene sectoren, de bouw- of haartooisector. 'Het aantal leerlingen in duaal leren stijgt, wat een goede zaak is. Al is er nog heel wat groeimarge. Veel kleine en middelgrote ondernemingen vrezen administratieve rompslomp en zijn onvoldoende vertrouwd met het systeem. Zo denken velen onterecht dat het niet van toepassing is voor hun sector. UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel informeert en sensibiliseert ondernemers daarom voor een duaal traject via praktische infosessies in samenwerking met lokale onderwijspartners', aldus Tielemans.


Sensibilisering en oriëntering

'Ondanks de stijgende cijfers toonde recent onderzoek van de KULeuven aan dat ‘nieuwe’ onderwijsvormen tot op heden onvoldoende bekend zijn. Om duaal leren zichtbaarder te maken als een volwaardige leerweg lanceerde het departement werk in maart een promotiecampagne dat zich focust op de sensibilisering en oriëntering van schoolgaande jongeren. Laten we in onze provincie de handen in elkaar slaan om samen met het onderwijslandschap, onze sterke ondernemingen en de overheid duaal leren verder uit te rollen.' Besluit Van Rompuy.


52 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page