top of page

Werken met oog op natuurlijke verbinding Zoniënwoud-Meerdaalwoud van start gegaan

Bijgewerkt op: 31 jan. 2022

OVERIJSE - Wie zich voorbij het park van Kasteel Isque en de aanpalende dreef richting Huldenberg begeeft, zal het intussen al hebben gemerkt: er zijn flinke werken aan de gang. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is er sinds enkele weken actief om de natuurlijke verbinding tussen het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud te realiseren onder de naam 'Project IJsevallei'. Bedoeling is ook dat het algehele gebied publieksvriendelijker wordt.


'We planten er 2,5 hectare extra houtkanten en 2,5 hectare extra bos', laat de VLM weten. Dertig hectare extra groen wordt toegankelijk in de diverse natuur- en parkgebieden die zich op de verbinding bevinden. Bovendien krijgt het gebied negen kilometer aan nieuwe wandelpaden en gaat men de natuurlijke loop van de Ijse en de Nellebeek over een lengte van 2,3 kilometer herstellen. De aanwezige hectare overbodige verharding verdwijnt en de negen vijvers in het gebied krijgen een ecologische update. Nieuw is dat de landbouwstructuren versterkt worden en tot slot wil men er de leefgebieden voor bijzondere dieren, zoals de vroedmeesterpad en het vliegend hert, optimaliseren.


Natuur- en parkgebied

Het was op 22 februari 2019 dat de Vlaamse Regering het ‘Landinrichtingsplan IJsevallei’ goedkeurde. Het plan zou de open ruimte in de sterk verstedelijkte Vlaamse rand rond Brussel versterken. Sinds enkele weken zijn daartoe werkzaamheden ontplooit om en rond Park Kasteel Isque​ in het centrum van Overijse.'Het is eigendom van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). De leerlingen van Basisschool 't Kasteeltje krijgen daar les', klinkt het. 'Het kasteelpark is ingetekend als natuurgebied en parkgebied. Vandaag wordt het echter nauwelijks gebruikt als publiek park, een voetbaltornooi, schoolfeest-activiteiten of sinds vorige zomer een scoutsdorp, niet te na gesproken. De parkvijver was een visvijver zonder extra waarde voor de natuur'. De school zou de huidige paviljoenen afbreken en nieuwe schoolgebouwen optrekken aan de rand van het park. Bedoeling is dat het park een publieke functie krijgt. 'De VLM zal een deel van het kasteeldomein heraanleggen. De kasteelvijver wordt volledig leeggelaten om het slib te ruimen, de vijver te verdiepen en de oevers op een ecologische manier aan te leggen', staat in de planning. De vissen op de vijver werden alvast afgevist en In het najaar van 2021 startten de eigenlijke werken en gebeurde de slibruiming. 'De kastanjebomen van de dreef, die niet meer levensvatbaar zijn, worden gekapt en vervangen door lindebomen', luidt het. 'Lege plaatsen in de dreef krijgen nieuwe aanplantingen. De poel wordt geruimd en ingericht met aandacht voor educatie. De brongracht wordt in ere hersteld en de restanten van het voormalige jachtpaviljoen worden zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt op een archeologisch verantwoorde wijze zodat ze bewaard blijft voor de toekomst. De grote elektriciteitscabine aan de voorzijde van de kasteelmuur wordt verplaatst. De voorzijde van de muur wordt afgebroken en volledig heropgebouwd'.


Kasteelmuur

Zowat een maand geleden startte de VLM met de werken in en rondom het kasteel Isque (...) 'De vroegere visvijver krijgt een grondige onderhoudsbeurt', luidt het. 'Sommige bomen in het park zijn nadelig voor het bestaande erfgoed en ruimen plaats voor nieuwe bomen, houtkanten en hagen die beter passen in het park. De kasteelmuur blijkt ook niet meer veilig te zijn voor wandelaars en fietsers. Daarom verdwijnt de muur tijdelijk helemaal om nadien opnieuw te worden opgebouwd. De historische poorten krijgen een opknapbeurt en het jachtpaviljoen zal opnieuw gedeeltelijk zichtbaar zijn. De werken vinden plaats binnen het landinrichtingsproject IJsevallei en dus mag de IJse niet ontbreken in het park. Voor de kasteelmuur aan de Dreef krijgt de IJse wat meer ruimte en wordt ze opnieuw zichtbaar. Zo herstellen we het dorpsgezicht van Overijse', aldus de VLM.

'Helaas kunnen we geen nieuw park maken zonder hinder. We proberen die overlast uiteraard te beperken. Het verwijderen van de bomen staat als eerste op de planning. Daarbij zal er geen hinder zijn voor passanten. Na de kerstvakantie start de slibruiming aan de kasteelvijver en de natuurlijke inrichting ervan. Dat gebeurt binnen het parkdomein en bijgevolg is er geen hinder voor automobilisten.

Begin 2022 is de Potvijver aan de Hagaardbosweg aan de beurt. In het voorjaar halen we de vissen van de vijver en laten we de vijver leeglopen. Later op het jaar pakken we de Potvijver aan en richten we hem ecologisch in'. (...). -

10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page