top of page

Startnota afbakening woongebieden Zoniënwoud-gemeenten goedgekeurdVLAAMS-BRABANT - De provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Overijse en Tervuren keurden de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening woonkernen Horizon+’ goed.

Hiermee geven ze het startschot voor een vernieuwd ruimtelijk beleid in de dorpskernen van Sint-Genesius-Rode, Overijse en Tervuren. De bedoeling is deze dorpen een duurzame toekomst te bezorgen. Vanaf september ligt deze startnota ter inzage voor de inwoners en worden er drie infomarkten georganiseerd. 'Kort samengevat willen we met het nieuwe ruimtelijke beleid inzetten op kernversterking. De kernen goed uitrusten met de nodige woongelegenheid, infrastructuur en diensten. En minder groei daarbuiten. Op die manier beschermen we beter het groene en open karakter van deze gemeenten aan de rand van het Zoniënwoud, aldus Ann Schevenels (Open VLD), gedeputeerde voor ruimtelijke planning.


Minder geschikt

De provincie Vlaams-Brabant zal hiertoe een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opmaken dat de dorpskernen afbakent. Hierbij zullen voorwaarden ontwikkeld worden waar verkavelingen of appartementen nog kunnen worden vergund en in welke woongebieden dit veel minder geschikt is. Omwille van het mobiliteitsprofiel, het landschappelijk karakter en de uitrustingsgraad zijn sommige woongebieden veel minder geschikt voor verdichting. Met dit plan beschermen we beter het groene en open karakter van de gemeenten.

Het PRUP omvat grote delen van het grondgebied van de gemeenten Tervuren, Overijse en Sint-Genesius-Rode. 'Het gaat om gemeenten die betrokken zijn in het strategisch project Horizon+. Horizon+ is een ambitieus strategisch project dat in 2017 van start ging om de verbinding van de gemeenten met het Zoniënwoud en de omliggende valleien te versterken en een robuust en samenhangend openruimtenetwerk te realiseren”, zegt Jan Spooren, provinciegouverneur en voorzitter van Horizon+.

Met de startnota wordt het PRUP ‘Afbakening woonkernen Horizon+’ letterlijk opgestart.'Er zullen voorwaarden ontwikkeld worden waar verkavelingen of appartementen nog kunnen worden vergund en in welke woongebieden dit veel minder geschikt is'.
Bezwaren

De exacte afbakeningen van het RUP of de effecten voor individuele percelen is vandaag nog niet gekend en wordt pas in latere fase onderzocht. De startnota formuleert de doelstellingen van het PRUP, het onderzoekgebied, de te onderzoeken effecten en de relatie met bestaande plannen en beleidsvisies. De startnota wordt vanaf 1 september tot 31 oktober ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen de startnota inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Tijdens drie infomomenten kunnen inwoners terecht bij experten voor vragen en verduidelijkingen over de startnota en het planproces:

Maandag 19 september ​ om 20 uur in het Cultureel Centrum van Sint-Genesius-Rode

Woensdag 7 september om 20 uur in de Raadszaal van Tervuren

Donderdag 8 september om 20 uur in Kamp Kwadraat in Overijse

25 weergaven0 opmerkingen
bottom of page