top of page

Provincie steunt organisaties die mensen begeleiden die onbetaald aan het werk kunnen

In Vlaams-Brabant zijn er 1.360 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat ze niet, nog niet of nooit meer betaald aan het werk kunnen. Ze kunnen terecht bij organisaties die arbeidsmatige activiteiten (AMA) aanbieden. De provincie Vlaams-Brabant steunt deze sector met 113.000 euro. 38.000 euro gaat naar 23 organisaties die medewerkers begeleiden en 75.000 euro gaat naar 37 organisaties die zorgen voor algemene ondersteuning zoals administratie, toeleiding en werkinstrumenten.
De aanslepende coronacrisis weegt op het mentaal welzijn. Heel wat mensen zitten immers in isolatie of in quarantaine. Een kwetsbare groep van mensen ervaart ook, los van de pandemie en de bijhorende maatregelen, een sociaal isolement. Het gaat dan bijvoorbeeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet, nog niet of nooit meer betaald aan het werk kunnen. In Vlaams-Brabant gaat het om 1.360 personen. Ze kunnen terecht bij organisaties die arbeidsmatige activiteiten (AMA) aanbieden. De provincie Vlaams-Brabant investeert in arbeidsmatige activiteiten door de organisaties arbeidsmatige activiteiten een financieel duwtje in de rug te geven. “We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen terecht kan. Door te investeren in arbeidsmatige activiteiten creëren we tewerkstellingskansen op maat voor een kwetsbare groep. Een groep van mensen die dankzij deze begeleiding soms ook een volgende stap kan zetten in een traject richting een betalende job”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

Door te investeren in arbeidsmatige activiteiten creëert de provincie tewerkstellingskansen voor mensen die niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt De provincie kende 38.000 euro toe aan 23 organisaties voor de begeleiding van 135 medewerkers arbeidsmatige activiteiten (AMA) in de periode van juli tot december 2021. Daar bovenop komt 75.000 euro voor 37 organisaties voor de tijd die de organisatie besteedt aan activiteiten georganiseerd door het Provinciaal AMA Samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband ondersteunt de begeleiders arbeidsmatige activiteiten op vlak van administratie, toeleiding en het ter beschikking stellen van methodieken en instrumenten.

“Arbeidsmatige activiteiten geven onze mensen structuur en een boost voor hun zelfvertrouwen. De sociale contacten binnen ons ontmoetingscentrum en de mogelijkheden tot vermaatschappelijking via de atelierwerkingen geven mensen, zeker in deze moeilijke tijden soms vleugels”, zegt Melissa Santervas, verantwoordelijke van ’t Collectief uit Leuven, één van de drie atelierwerkvloeren van Zorggroep Sint-Kamillus en één van de organisaties die steun krijgt van de provincie.

3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page