top of page

Plan voor de afbakening van de woonkernen in Zoniënregio is klaarZONIENREGIO - De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Horizon+ afbakeningen’ goed. De provincie en de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Overijse en Tervuren werkten samen aan dit plan voor een vernieuwend ruimtelijk beleid in de woonkernen van de Zoniënregio.

De provincie Vlaams-Brabant maakte een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op dat de woonkernen van Overijse, Tervuren en Sint-Genesius-Rode afbakent. ​Dit plan zal duidelijk maken hoe er in de toekomst aan woningbouw mag worden gedaan in de gebieden die vandaag al voor wonen bestemd zijn. Het plan geeft aan waar verdere woonontwikkeling wenselijk is en waar niet. Het plan gaat in september 2024 van kracht. De provincieraad keurde het plan voor de afbakening van de woonkernen in Overijse, Tervuren en Sint-Genesius-Rode goed.


Noodzakelijk

De provincieraad keurde het plan voor de afbakening van de woonkernen in Overijse, Tervuren en Sint-Genesius-Rode goed. 'Dit PRUP is ontstaan in nauwe samenwerking met de betrokken gemeentebesturen binnen het strategisch project Horizon+. We moeten meer gaan wonen, werken en leven in de kernen van onze steden en dorpen om de open ruimte ertussen te kunnen vrijwaren. De afbakening van die kernen is daarbij een noodzakelijk stap', zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. Het PRUP heeft niet als doel om de bestemming van gronden te wijzigen. Bestaande woonzones blijven woonzones. Het plan bepaalt wel in welke zones dichter kan bebouwd worden dan in andere. In de toekomst zal er meer bijgebouwd kunnen worden in de centra en de dorpskernen, terwijl er in woonwijken met een groen of landelijk karakter minder extra verdichting mogelijk is. Zo willen de provincie en de gemeenten het open en groen karakter van de Zoniënregio behouden en beschermen.


Voorafgaand aan dit PRUP werkte de provincie samen met de betrokken gemeenten een strategische visie uit binnen het project Horizon+. Dat diende als startschot en basis voor het PRUP Horizon+. Het strategisch project onderzoekt hoe de verbinding tussen het Zoniënwoud en de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Sint-Genesius-Rode versterkt kan worden.

120 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page