top of page

Ouders zetten coöperatieve op om tijdelijke kinderopvang te garanderenHOEILAART – Enkele ouders uit Hoeilaart hebben een coöperatieve vennootschap in het leven geroepen om tijdelijke opvangcapaciteit te kunnen voorzien in samenwerking met het gemeentebestuur. De opvang krijgt onderdak in het voormalig privé-kinderdagverblijf Dumbo's Kids aan de Molenstraat (foto).

De laatste tijd kampen Hoeilaart en naburige gemeenten met een structureel tekort aan kinderopvangplaatsen. 'Begin november 2022 vernamen we bovendien dat privé-kinderdagverblijf Dumbo’s Kids uit het netwerk NeoKids van Montessori zich in een bijzonder complexe en precaire financiële situatie bevond en genoodzaakt was om zijn deuren te sluiten', klinkt het.

Een aantal ouders hebben zich nu verenigd tot een coöperatieve vennootschap om een tijdelijke noodopvang, onafhankelijk van NeoKids, op te starten vanaf 9 januari 2023. Ze nemen de volledige verantwoordelijkheid op zich en staan in voor de operationele opvangorganisatie. Hiervoor hebben ze al een team van ervaren kinderverzorgsters samengesteld. De dagelijkse werking van het kinderdagverblijf wordt voorzien op de huidige opvanglocatie van Dumbo’s Kids (Molenstraat 26 te Hoeilaart).


Tijdelijke noodopvang

Joy Sergeys (Open VLD), schepen van Kinderopvang: 'De ouders stapten op ons af om in onderling overleg aan een oplossing te werken. Er werd beslist om samen te werken onder het decreet tijdelijke noodopvang. Zo kan het nieuwe opvanginitiatief onder onze vergunning versneld opstarten.'

Het traject voor de aflevering van een vergunning om kinderopvang te organiseren duurt gemiddeld zes maanden. Gezien de lange, onzekere duur van de vergunningsprocedure wil men een snellere oplossing aanbieden voor de gezinnen van de gesloten kinderopvanginitiatieven. Lokaal bestuur Hoeilaart zal daarom de bestaande vergunning van het OCMW-kinderdagverblijf ’t Druifje ter beschikking stellen van dit nieuwe initiatief zodat zij deze snelle doorstart kunnen maken. De coöperatie zal een eigen vergunning bij het Agentschap Opgroeien aanvragen om ook op termijn duurzame opvang te kunnen organiseren. Het lokaal bestuur beperkt dus deze tijdelijke vervangcapaciteit tot drie à zes maanden, afhankelijk van de aflevering van de definitieve vergunning.
Kwaliteitsvol

'Gezien het structurele tekort in de kinderopvang in Hoeilaart en omstreken hebben we besloten om zelf het heft in handen te nemen en mee een oplossing te bieden voor de vele kinderen die getroffen zijn door een sluiting. Door te werken met een coöperatieve vennootschap willen we op structurele wijze kwaliteitsvolle opvang organiseren, waar kinderopvoedsters in samenspraak met ouders de beslissingen nemen en waarbij het belang van de kinderen steeds centraal staat. We zijn lokaal bestuur Hoeilaart dankbaar voor hun steun en advies.' , aldus de stichtende ouders van Dumbo & Co.

Het nieuwe initiatief gaat over een tijdelijke vervangcapaciteit met vrije prijs voor kinderen die door het sluiten van hun kinderdagverblijf zonder opvang zitten. Kinderen die momenteel op de wachtlijst staan bij andere kinderopvangen, mogen wettelijk gezien niet opgevangen worden in deze tijdelijke noodopvang. Pas wanneer de definitieve vergunning wordt afgeleverd, zullen ook deze kinderen in het nieuwe kinderdagverblijf terecht kunnen.

Ben jij een ouder die op zoek is naar kinderopvang wegens sluiting van de huidige kinderopvang? Stuur dan ten laatste op 5 januari 2023 een e-mail naar hello@dumbos.be. Meer informatie vind je op de website www.dumbos.be terug.

(Foto's Michel Van Mullem)


78 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page