top of page

Oppositie wil niet dat alle invalswegen voorrangsroutes wordenHOEILAART - Namens de CD&V interpelleerde Patrick Demaerschalk de gemeenteraad van vorige week op het feit dat het bestuur van alle invalswegen in Hoeilaart voorrangsroutes wil maken. Concreet gaat het ondermeer om de Brusselsesteenweg, Jezus-Eiksesteenweg, Waversesteenweg, en Jozef Kumpsstraat.

'We gaan hiermee niet akkoord vermits dit er toe zal leiden dat deze invalswegen op snelwegen gaan lijken en zodoende onveilig worden voor fietsers en voetgangers. Het zou ook het sluipverkeer in onze gemeente kunnen aanmoedigen. Er werden ook geen flankerende maatregel voorzien zoals bijvoorbeeld traject controles. Bovendien zijn in sommige straten slecht onderhouden of geen goed begaanbare voetpaden voorzien zoals in de Jozef Kumpsstraat.

'De gemeenteraad besliste in afgelopen zitting om de voorrang van rechts af te schaffen op de doorgangswegen, zijnde: Waversesteenweg, Jezus-Eiksesteenweg, Jozef Kumpsstraat en Brusselsesteenweg. Met uitzondering van de kruispunten binnen de zone 30 van het centrum, daar blijft de voorrang van rechts gelden', reageert mobiliteitsschepen Pieter Muyldermans (PROHoeilaart). 'Deze beslissing werd genomen, na wikken en wegen van voor- en tegenargumenten, door het bestuur, onze mobiliteitsdienst, samen met de mobiliteitsraad'.
Schepen Pieter Muyldermans: 'Of er extra sluipverkeer komt zullen we ook opvolgen, maar een toename van verkeer zal denk ik eerder te wijten zijn aan auto’s die nu op doorgangswegen zullen blijven in plaats van door de wijken te rijden en dat lijkt mij eerder een pluspunt in de strijd tegen sluipverkeer dan een tegenargument'.


Bij de tegenargumenten is er inderdaad de bezorgdheid dat er sneller zal gereden worden en Muyldermans deelt die bezorgdheid. 'Om er ons van te vergewissen dat de snelheid of het aantal wagens binnen de perken blijft, zullen we blijven metingen uitvoeren, via eigen tellers, smileys, Telraam en gegevens van Waze', zegt hij. 'Indien lokaal ergens moet ingegrepen worden, zullen we dat niet nalaten. We weten zo bijvoorbeeld al dat er in de J.B. Charlierlaan (die vandaag al een voorrangsweg is) er niet sneller wordt gereden dan op andere doorgangswegen. Ook extra flitsacties zullen worden ingepland. Trajectcontrole wordt verder onderzocht en is vandaag administratief nog te zwaar, maar mogelijke verbeteringen hierin zijn op komst'.

Muyldermans vestigt er voorts de aandacht op dat er de voorbije jaren al heel wat geïnvesteerd werd in de doorgangswegen waardoor ze allemaal beschikken over voetpaden en wegversmallingen (op de J.Kumpsstraat na, maar daar zijn investeringen gepland). 'Het straatbeeld is zeer bepalend voor de snelheid die er gereden wordt en dat is en blijft in dit geval maximum 50 km/u.', aldus Muyldermans. 'Waarschijnlijk zal de snelheid iets hoger komen te liggen ter hoogte van enkele kruispunten, maar ik begrijp niet waarom men plots veel sneller dan 50 km/u zou beginnen rijden. Of er extra sluipverkeer komt zullen we ook opvolgen, maar een toename van verkeer zal denk ik eerder te wijten zijn aan auto’s die nu op doorgangswegen zullen blijven in plaats van door de wijken te rijden en dat lijkt mij eerder een pluspunt in de strijd tegen sluipverkeer dan een tegenargument'.
Risico

Een ander argument voor deze maatregel is duidelijke en logische leesbaarheid van de weg. 'De meeste van de kruispunten op die doorgangswegen zijn kleine straten die met beperkte zichtbaarheid aansluiten op de doorgangsweg. Bijvoorbeeld het kruispunt met de Watertorenstraat en de Jezus-Eiksesteenweg of het kruispunt met de Broederlijkheidsstraat en de Waversesteenweg', laat Muyldermans nog weten. 'Het lijkt op veel van die plaatsen eerder onlogisch dat je vanuit die kleine zijstraat voorrang hebt en zelfs met de auto neem je soms een risico als je je voorrang wil opeisen. Door hierin duidelijkheid te scheppen willen we de veiligheid vergroten. Ook onze buurgemeente Overijse volgt deze lijn en dan is het niet meer dan logisch dat je bijvoorbeeld op de doorgangsweg tussen Maleizen en Hoeilaart centrum dezelfde regels volgt. Op de doorgangswegen rijden ook de meeste bussen van De Lijn, ook zij en vooral hun reizigers zijn gebaat bij een vlottere doorstroming'.
Objectieve metingen

Tot slot wil de schepen het nog hebben over de voornaamste reden van deze maatregel en dat is voor hem persoonlijk het argument dat de doorslag heeft gegeven en komt uit objectieve metingen: 'Als we kijken waar de meeste fietsers rijden, dan is dat ook op die doorgangswegen, neem gerust een kijkje op een Strava heatmap ter illustratie. De kans op een incident of conflict tussen een fietser en een wagen wordt dus ook kleiner als de grotere stroom fietsers voorrang heeft op de auto’s uit de zijstraten. Dit is ook één van de maatregelen uit het volledige plan dat we hebben laten opmaken om het veiliger te maken voor fietsers en voetgangers van en naar het centrum van Hoeilaart. De andere maatregelen zullen de volgende maanden en jaren stap voor stap ingevoerd worden'.
Foto's © Michel Van Mullem
92 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page