top of page

Ook Huldenberg ondertekende charter Generatie RookvrijHULDENBERG - Huldenberg heeft samen met de besturen van Bertem, Bierbeek, Herent, Kortenberg en Lubbeek het charter Generatie Rookvrij ondertekend. 'Daarmee engageren we ons om mee werk te maken van een eerste rookvrije generatie', luidt het.

'De Vlaming leeft gezonder in 2025, dat is de doelstelling van de Vlaamse overheid. Om samen in te zetten op gezondheidsbevordering en ziektepreventie werken de zes gemeenten sinds augustus 2020 samen met een intergemeentelijke preventiewerker', aldus het gemeentebestuur. 'Een generatie kinderen en jongeren laten opgroeien die niet meer in de verleiding komen om te roken, bleek al snel een gemeenschappelijk streefdoel'. In 2021 werden de eerste stappen gezet. Kinderen en jongeren kunnen nu al rookvrij spelen en leren omdat Huldenberg de schoolomgevingen en speelterreinen rookvrij hebben gemaakt. Signalisatieborden van Generatie Rookvrij maken dat ook zichtbaar.


Rookvrij sporten, spelen en leren

Intergemeentelijke preventiewerker Marliese Wauters ondersteunt de gezondheidsacties. 'In 2022 engageren we ons om alle gemeentelijke infrastructuren rookvrij te maken', vertelt ze. 'De manier waarop onze leefomgeving ons uitdaagt en helpt om gezond te leven, heeft een grote invloed op onze gezondheid. We dragen allemaal een voorbeeldrol ten opzichte van onze kinderen en jongeren. Het moet vanzelfsprekend zijn niet te roken daar waar veel kinderen komen. Zo moedigen we in de hele regio rookvrij sporten, spelen en leren aan'.

Deze actie gaat niet om een rookverbod. 'We willen mensen bewust maken van het effect van hun (rook)gedrag op kinderen en jongeren om hen zo het goede voorbeeld te geven. Want... zien roken doet roken. Door kinderen en jongeren een andere norm aan te leren, zullen zij later minder geneigd zijn om zélf een sigaret op te steken. Het is een grote meerwaarde dat de zes gemeenten tegelijk deze boodschap willen uitdragen', aldus Wauters.


Meer info: www.generatierookvrij.be

13 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page