top of page

Ontwerpwedstrijd gaat look van nieuwe Markthalsite in Overijse bepalenOVERIJSE - Op de gemeenteraad van Overijse van 27 juni is een ‘ Ontwerpwedstrijd voor de markthalsite’ geagendeerd. Het gemeenteraadspunt is een oproep voor gespecialiseerde architectenbureaus, in publieke gebouwen en openbare ruimte, om een innovatief voorstel in te dienen voor het ontwerp en ontwikkeling van de markthalsite.

Deze opdracht maakt deel uit van een bouwproject en participatietraject waar de voorbije jaren bij alle, zogenaamde ‘stakeholders’ in het bijzonder en de Overijsenaren in het algemeen werd gepeild naar hun noden en wensen voor de vernieuwing van site in het centrum van Overijse. Ondertussen werd de haalbaarheidsstudie van het project aan deskundigen van de Vlaams Overheid voorgelegd. Omwille van de veelzijdige toekomstmogelijkheden van het project voor de scholen hebben de bevoegde instanties een subsidiebedrag van meer dan 5,3 miljoen euro toegekend. Deze architectuurwedstrijd en de aanduiding van de bureaus die met elkaar in competitie zullen gaan zal de rest van 2023 in beslag nemen. Er wordt bewust gekozen voor een ontwerpwedstrijd met gekwalificeerde architectenbureaus met ervaring in het bouwen van innovatieve schoolgebouwen. Via deze competitie met een jury van experten wil het gemeentebestuur een sterk voorstel selecteren op maat van de Markthalsite en op maat van de gebruikers in Overijse. De bureaus die wensen deel te nemen zullen in verschillende ronden zichzelf en hun voorstellen aan een deskundige jury en het gemeentebestuur moeten voorstellen. Het winnend bureau zal begin 2024 een concreet voorstel vorm moeten geven waarmee kan gebouwd worden.


Ideeën

'Samen met de leerkrachten en leerlingen van de middelbare school ( GITO), de lagere school GBO, de kunstacademie ( BKO) , leden van de lokale verenigingen, de dorpsraad Centrum en vele geïnteresseerde burgers werden de voorbije jaren voorbereidende stappen gezet , ideeën afgetoetst en ”, zeggen bevoegde schepenen Sven Willekens ( infrastructuur en publieke ruimte) en Dirk Devroey (onderwijs) (beifden Open VLD). 'Het bouwproject en de ontwikkeling van de publieke omgeving staan gepland voor 2025. Dit is een historische stap voor Overijse. Het project wordt een vernieuwend en duurzaam infrastructuur project met nieuwe vooruitzichten voor vele honderden gebruikers in de schoolgebouwen, de lokalen en ateliers, de omliggende terreinen en de grote zaal.', klinkt het. De Markthal voldoet niet meer aan de huidige normen rond geluid, veiligheid en duurzaamheid. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten om het iconische gebouw af te breken en te vervangen door een nieuwbouw op maat van de huidige noden. De Markthal in Overijse staat er in Overijse al sinds begin jaren ’50 en ondersteunde eerst vooral de economische ontwikkeling rond het station van Overijse. Later werd het ook een evenementenhal en bood het gebouw extra leslokalen het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (GITO) en de Gemeentelijke Basisschool Overijse (GBO).

De haalbaarheid van project werd aan de Vlaamse overheid in conceptvorm voorgelegd en door de experten als ‘uitstekend en vooruitstrevend ‘ bestempeld. Concreet betekent dit dat Vlaanderen circa 5, 3 miljoen euro zal investeren in het project. Uniek voor de Vlaamse Rand.


Hefboom

Schepenen Willekens en Devroey (foto) leggen uit : 'We streven naar een nieuwe Markthalsite die fungeert als duurzame centrale spil binnen het dorpsweefsel in het centrum van Overijse. We leggen inderdaad de nadruk op de aanpak van heel de Markhalsite. De voetafdruk van de verouderde gebouwen is meer dan 4500 m² groot. Uit de bevraging die afgelopen jaar werd afgenomen blijkt dat het publiek een 'open gebouwen cluster' wenst. De nieuwbouw moet zich bovendien naadloos integreren in de groene omgeving en als hefboom werken op activiteiten op en rond de site. De Markthalsite zal een dynamische plaats zijn met tal van ontmoetingsplekken, waar kruisbestuivingen tussen mensen tot stand kunnen komen. Het vernieuwde gebouwencomplex zal in verbinding staan met de publieke ruimte en dit met veel aandacht voor de kwaliteit van het groenblauwe karakter van het centrum.'


Activiteitenpool

In het project dient rekening gehouden te worden met het historisch beeldbepalend aspect van het gebouw alsook met de geografische ligging in het hart van de Druivenstreek. 'We streven naar een nieuwe Markthalsite die vooral een duurzame activiteitenpool zal vormen voor de Overijsenaren. Met oog op de verplichte duurzaamheidscriteria zullen de aspecten ‘klimaatrobuustheid’ en ‘klimaatadaptiviteit’ van de gebouwensite bijgevolg inherent deel uit maken van het project. “We ambiëren dan ook een energie-neutrale site, waar de energie mogelijkheden van de site optimaal ontwikkeld zal worden via de energetische flexibiliteit en productie in het gebouwconcept.'


Open site

'De publieke ruimte van Overijse centrum wordt doorkruist door groene vingers en blauwe aders. Bij de verwezenlijking van de vernieuwde Markthalsite zal dan ook extra aandacht worden gegeven aan de kwaliteit van dit blauwgroene karakter van de site', luidt het. 'De aanwezigheid van deze blauwe ‘Ijse-aders’ doorheen de dorpskern vormen een herkenbaar gegeven en dienen dan ook extra in de verf gezet te worden. Tenslotte zal de nadruk gelegd worden op de pleinfuncties op en rond de site. Waarbij de doorwaadbaarheid en toegankelijk tussen en rond de site cruciaal zijn. We willen een ‘open site’ die, tijdens en na de schooluren als ontmoetingsplaats kan fungeren.


'Aan de zuidkant van het dorp dringt het landschap Overijse binnen in de vorm van parken en tuinen', laten de schepenen in hun persmededeling weten. 'We beogen dan ook deze parkstructuren te versterken en in elkaar te laten vloeien, door de elementen groen en water te bekrachtigen en aansluitende en doorlopende wandelpaden aan te leggen op de site. Wij ambiëren een groene wandeling die de verschillende polen (Stationsplein, Vuurmolen-en Begijnhofsite, Mariëndal en de Leegheidsite) in de Ijse-vallei met elkaar verbindt'.

'Met dit ambitieus project investeren we in veel meer dan zuivere multifunctionele infrastructuur, maar investeren we in mensen en hun socio-culturele activiteiten én duurzame vernieuwing van de dorpskern van Overijse met oog voor het klimaat.” Besluiten schepenen Sven Willekens ( Infrastructuur) en Dirk Devroey ( Onderwijs).

398 weergaven0 opmerkingen
bottom of page