top of page

Nieuwe studie: bevolking Vlaams-Brabant groeit door migratie uit Brussel
VLAAMS-BRABANT - Vlaams-Brabant is de snelst groeiende en jongste Vlaamse provincie. De bevolking groeit met gemiddeld 6.614 inwoners extra per jaar. Die groei wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door migratie uit Brussel. En dat zijn vooral jonge gezinnen. Dit verklaart meteen de gemiddeld jonge leeftijd van de provincie.


'Deze migraties zorgen voor een stijgende diversiteit van de bevolking', klinkt het. En ook een divers beeld van onze provincie: een dichtbevolkte Vlaamse Rand en hoofdstad Leuven en een veel lagere bevolkingsdichtheid in de rest van de provincie; veel grote en jonge gezinnen in de Rand en veel meer oudere inwoners en gezinsverdunning in het Pajottenland en het Hageland. Dat blijkt allemaal uit de nieuwe studie ‘Bevolking in Vlaams-Brabant. Over groei en migratie’ van de provincie Vlaams-Brabant. 'Onze snelgroeiende bevolking bewijst dat veel mensen in Vlaams-Brabant een aantrekkelijke plaats zien om te leven. Onze relatief jonge en diverse bevolking draagt ongetwijfeld bij aan de dynamische regio die Vlaams-Brabant is. Waar we levenskwaliteit koppelen aan een zeer centrale ligging in het hart van Europa, schitterend erfgoed aan razendsnelle innovatie, levendige steden en dorpen aan weidse landschappen. Een echt kruispunt van vele werelden', zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Data & Analyse.

'Als gemeente in de Vlaamse Rand wordt Asse sterk geconfronteerd met de uitdagingen die snelle bevolkingsgroei en verhuisbewegingen vanuit Brussel met zich meebrengen', zegt Jan De Backer, schepen van burgerzaken in Asse. 'We zoeken dan ook naar creatieve oplossingen om ​ het samenleven in Asse te bevorderen. Zo zorgen we voor tolken om de dienstverlening aan de gemeentelijke loketten vlotter te laten verlopen.'​

De belangrijkste bevindingen uit de studie zijn:

Vlaams-Brabant is de snelst groeiende Vlaamse provincie en ook de jongsteDe bevolking van Vlaams-Brabant groeit sinds 1990 met gemiddeld 6.614 inwoners extra per jaar. Vorig jaar werd de grootste groei opgetekend, met 11.151 personen.


De bevolkingsgroei per 1.000 inwoners in Vlaams-Brabant 1990-2021

Dat heeft te maken met de nabijheid van Brussel: de provincie groeit vooral door migratie uit Brussel (en de groei is dan ook vooral uitgesproken in de rand rond Brussel), en dat zijn vooral jonge gezinnen. Dit verklaart meteen de gemiddeld jonge leeftijd van de provincie.


Omgekeerd is de migratie uit het buitenland, in vergelijking met het Vlaams Gewest, relatief klein. Ook dat heeft te maken met de nabijheid van Brussel: heel wat buitenlandse migratie in de regio wordt opgevangen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


De migratiestromen naar/van Vlaams-Brabant in de laatste vijf jaarVlaams-Brabant groeit dus vooral door migratie uit Brussel, en verliest bevolking aan de andere Vlaamse provincies en aan het Waals Gewest


Het migratiesaldo met Brussel stijgt elk jaar en bereikte vorig jaar een record met 11.088 personen in één jaar. Een migratiesaldo geeft de netto-aangroei: er kwamen eigenlijk 19.923 mensen vanuit het Brussels Gewest, maar 8.835 personen maakten de omgekeerde beweging.

Kaart van de jaarlijkse aangroei uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Leuven verliest bevolking aan de Leuvense rand, maar groeit door migratie uit het buitenland.


Leuven kent veruit het meeste buitenlandse immigratie in Vlaams-Brabant. Omgekeerd vertrekken heel wat jong gezinnen naar de Leuvense rand (vergelijkbaar met Brussel en de rand), maar door die buitenlandse migratie groeit de bevolking van Leuven toch aan.


Vlaams-Brabant kent een stijgende diversiteit


Meer dan drie kwart van de Brusselaars heeft een niet-Belgische herkomst, dus geldt dat ook voor een meerderheid van de migranten uit Brussel (hoewel minder dan hun aandeel in de bevolking). Dit zorgt dus ook voor een stijgende diversiteit. In Leuven stijgt de diversiteit vooral door migratie uit het buitenland.


In Vlaams-Brabant is er gezinsverdunning, maar die gaat minder snel dan in het Vlaams GewestGezinsverdunning is te verklaren door gewijzigde samenlevingspatronen (bijvoorbeeld meer alleenwonenden bij de actieve bevolking), maar ook met veroudering: hierdoor zijn er meer één- en tweepersoonshuishoudens. De minder snelle gezinsverdunning in Vlaams-Brabant heeft ook te maken met de aanwezigheid van Brussel: door de migratie van jonge gezinnen naar de rand, wordt de gemiddelde gezinsgrootte er soms zelfs groter. Het omgekeerde is het geval in het Pajottenland en het Hageland, waar de bevolking gemiddeld ook veel ouder is.


Verhuizers zijn meestal jong; 55-plussers verhuizen niet vaak.

Het zijn vooral jongeren die verhuizen: jongeren vertrekken vaak naar de stad (Brussel, Leuven) en verhuizen vaak weer (naar de rand) wanneer ze een gezin starten. 55-plussers migreren het minst: 13% van de migranten is 55 jaar of meer, terwijl ze wel 33% van de bevolking uitmaken.


FOTO BOVEN - Op 14 december overhandigde gedeputeerde Tom Dehaene het eerste exemplaar van de nieuwe studie aan schepen Jan De Backer van Asse.

16 weergaven0 opmerkingen
bottom of page