top of page

Na bomenkap parking krijgt GO Het Groene Dal zelfs zeven nieuwe exemplarenHOEILAART - Groot was de verbijstering toen zowat een jaar geleden alle bomen op het parkeerplein van GO Het Groene Dal, kant Waversesteenweg, verdwenen omwille van veiligheidswerken omheen de school. Intussen bleef de situatie ongewijzigd en gingen we dus even ons licht opsteken bij burgemeester Tim Vandenput (Team 1560).

Vandenpuit zei een jaar geleden: 'Bij de opmaak van de plannen voor de nieuwe verkeerdsafhandeling aan de Waversesteenweg werd aan studiebureau D+A gevraagd om een ontwerp te maken waarbij de bomen blijven staan. Het ontwerp werd gemaakt, mèt behoud van de drie bomen. Bij de uitvoering van de werken door de aannemer - die de plannen uitvoert - heeft die de wortels van één boom geraakt. En vastgesteld dat die boom niet meer gezond kon blijven staan. Er werd dan naar het ontwerp gekeken en vastgesteld dat de 2 andere bomen ook moeten verdwijnen om de plannen uit te voeren', verklaarde Vandenput.


Uitbesteed

'Het planten van de bomen en ander groen is uitbesteed aan Brankaer en zit niet bij aannemer DSV. De Technische Dienst verzekerde me dat alle aanplantingen tijdens dit plantseizoen zullen aangebracht worden', laat de burgemeester op onze vraag deze week weten. Er worden 7 bomen geplant , waarbij zorgvuldig is gekeken naar voldoende beschikbare ruimte voor elke boom'.

Over de beslissing destijds om het Studiebureau D+A in gebreke te stellen over het maken van een ontwerp dat niet beantwoordde aan de initiële vraag, werd verder niets meer gecommuniceerd.


Foto's © Michel Van Mullem

157 weergaven0 opmerkingen
bottom of page