top of page

Na 90 jaar nog eens een koningsschieting in TerlanenTERLANEN/OVERIJSE - 'Aangezien “Cultuur in je Buurt”, een jaarlijkse weerkerend initiatief van de gemeente Overijse, dit jaar het gehucht Terlanen in de schijnwerpers wilt zetten, was een opstart van een “eerste” koningsschieting, na meer dan 90 jaar, een gemakkelijk te maken keuze samen met de dorpsraad van het gehucht', aldus schepen Leo Van den Wijngaert (OV 2002). Vorige zaterdag was het dan zover.

In Terlanen/Overijse bestond er reeds een Sint Sebastiaansgilde in 1713 ! Dit hebben wij enigszins per toeval en onrechtstreeks ontdekt bij het opmaken van het fotoboek van de Koninklijke Fanfare Sint Michaël naar aanleiding van haar honderdjarig bestaan. Wij hebben dan foto’s gevonden van de Sebastiaansgilde van wellicht 1933. Bij verder zoeken kwamen we uit op de “Sint Sebastiaansgilde van Terlaenen” van 1713.

De originele “breuk” ( de fluwelen hals versiering met zilveren medailles die jaarlijks werd overhandigd aan de koning –zie foto in bijlage) is nog steeds intact en wordt bewaard in Terlanen. Ook de vlag en het originele reglement van de achttiende eeuw is nog in het dorp.


Blijvend karakter

Met “Cultuur in je Buurt” is het de bedoeling van het gemeentebestuur om het socio-culturele leven van een dorpskern een duwtje in de rug te geven. Regelmatig krijgt één van de initiatieven dan ook een blijvend karakter. Zo bestaat nog jaarlijks “De langste Tafel” in Terlanen, of de eindejaar wedstrijd in Eizer, of de Keizer Karelfeesten in Tombeek,….
Zaterdag 10 september was dan het grote moment aangebroken. Begeleid door de Koninklijke Fanfare Sint Michaël en de vendeliers van de “IJsezwaaiers” en een afvaardiging van het Schepencollege, vertrokken de 19 schutters naar de schuttersweide. Een uniek moment na meer dan 90 jaar. Voor de schieting kon starten, werden alle tradities in acht genomen. Rond de staande wip van 27 meter hoog, die een maand geleden werd geplaatst op het oude voetbalveld van Terlanen, heeft een paard met ruiter een aantal rondjes gereden om, zoals de traditie wilt, de “boze geesten” te verjagen. De vendeliers van de “Ijsezwaaier” maken nadien, onder begeleiding van een trommelaar, ook een aantal bewegingen rond de staande wip, met hetzelfde doel.


Gaai

De schutters werden dan verdeeld onder jongere schutters en oudere schutters. De hoofdvogel of gaai bij de jongeren werd afgeschoten door Nathan Hoet en bij de oudere schutters ging de gaai naar Johan Dehert. De prijs voor de koninginschutter was voor Karen Verheyden. Na het protocollaire gedeelte, werd er de hele namiddag nog geoefend, waren er een aantal optredens en werd de eerste koningsschieting afgesloten met een BBQ. De bedoeling is om bij de aanwezige schutters voldoende interesse te wekken om een vernieuwde Sint Sebastiaansgilde op te richten en de koningsschieting terug jaarlijks te organiseren. Op het einde van de dag, was duidelijk dat dit meer dan waarschijnlijk het geval zal zijn. De traditie die haar aanvang kende in 1713, zal wellicht verder gezet worden.


39 weergaven0 opmerkingen
bottom of page