top of page

Monumentenzorg om en rond S-bocht geen toonbeeld van eerbied voor het verledenOVERIJSE - Een kleine wandeling doorheen het centrum van Overijse leert ons dat het met enkele niet onbelangrijke monumenten erg gesteld is. En dat is al tientallen jaren zo. En toch wordt nog steeds gefocust op die welbekende S-bocht als het om evenementen en sportwedstrijden gaat.

'Spijtig genoeg zijn de wettelijke procedures soms moeilijk, lang en complex. Gelukkig is er vooruitgang in sommige aanslepende onderhandelingen en werken we financieel, als lokale overheid, mee aan de restauratie van verschillende dossiers', lezen we in een drukwerk uit 2018 naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van toen. Hoe bedroevend het met vele dossiers en de vooruitgang van de nodige restauraties is gesteld, de schrijnende situatie is niet helemaal op het conto van de monumentenzorgers van Overijse worden gezet. Bij onze herhaalde bevragingen doorheen de jaren kregen we in diverse reacties dat ook de betrokken gemeentelijke overheid en de daarbij horende diensten net als iedereen met lede ogen moest toezien dat er zo goed als niets werd gedaan.

'

Verplichting

Het Justus Lipsiushuis (foto boven) aan de P.I. Taymansstraat staat er reeds decennia leeg en vervallen bij', vertelt ons datzelfde drukwerk uit 2018. Dat is weer bijna zes jaar geleden. 'Het restauratiedossier en de subsidies slepen, om verschillende redenen, jaren aan', klonk het. 'In 2015 legde de hogere overheid bovendien de verplichting op om een beheersplan op te maken, dat uiteindelijk in 2017 goedgekeurd werd. Vandaag (in 2018, nvdr.) zijn er nog enkele opmerkingen van de Cel Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap. Deze zullen wellicht in de volgende maanden opgelost worden. Dan is het dossier klaar om een subsidie-aanvraag in te dienen. Wij zullen in ieder geval hoogdringendheid inroepen om het subsidiedossier vlugger te laten goedkeuren en hopen op een periode van ongeveer een jaar, alvorens we renovatiewerken aanbesteed kunnen worden'. Intussen tonen wij bij deze bijdrage wat een fotoshoot van deze week aan beelden opbracht van het patrimonium om en rond de S-bocht. Houdt Vlaanderen dan niet van Overijse? Je zou het bijna durven denken want ook tal van fraaie huizen tot zelfs een heus kasteel aan de Leegheid staan zichtbaar te verkommeren.


Foto's Michel Van Mullem346 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page