top of page

Minister heft bescherming cultuurhistorisch landschap van de Begijnhofkapel en omgeving voorlopig opOVERIJSE - Binnenkort is het weerom volop Druivenfeesten. Uitgerekend voor de belangrijkste feestlocatie viel er evenwel niet zo'n leuk nieuws uit de bus. Na ministrieel besluit verliest de gemeente de bescherming van het cultuurhistorisch landschap van de Begijnhofkapel en omgeving. Ondermeer de sloop van de vroegere begijntjeshuizen in 1965, de aanleg van het Begijnhofplein en de bouw van het cultuurcentrum dat het zicht ontneemt op de Zuidflank, hebben één en ander in de hand gewerkt.

Wat er zoal aan vooraf ging ? Eerst werd de opheffing van de bescherming als cultuurhistorisch landschap onderzocht. De bevindingen van dat onderzoek zijn opgenomen in een opheffingsdossier. Dat alles mondde uit in het advies naar de minister van Onroerend Erfgoed Diependaele (N-VA) over de opheffing van de bescherming van het onroerend goed dat aan de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed op 22 maart 2022 werd gevraagd.

'De ‘Begijnhofkapel en omgeving’ werd op 15 maart 1951 beschermd als cultuurhistorisch landschap bij koninklijk prins-besluit omwille van de esthetische waarde van deze vroegere site in de IJse vallei met zichten naar de begijnhofhuisjes op de licht opgaande zuidelijke valleiflank', klinkt het. 'Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 mei 1951.


Verharde parking

'Door de sloop van de begijnhofhuisjes in 1965 ging de samenhang tussen de kapel en de rest van het vroegere begijnhof onherstelbaar verloren', vertelt het besluit verder. 'Door de aanleg in 1975 van een verharde parking verdween het grasland ten noorden van de begijnhofkapel. De bouw van het cultureel centrum Den Blank binnen de perimeter van het beschermde cultuurhistorische landschap verhindert het zicht op de hoger gelegen zuidelijke flank van de vallei. Door dit alles is het esthetische geheel rond de begijnhofkapel onherkenbaar geworden. De bescherming als cultuurhistorisch landschap van de ‘Begijnhofkapel en omgeving’ wordt volledig opgeheven, omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar aangetast of verloren zijn gegaan'.

Het gemeentebestuur van Overijse trok zes jaar geleden nog 350.000 euro uit voor de renovatie van de kapel. Het pand dateert uit de vijftiende eeuw. In de kapel werd in de loop der tijd een archiefruimte ondergebracht. Door die functiewijziging werd het op papier een multifunctionele ruimte voor literaire ontmoetingen, tentoonstellingen, kleinschalige voorstellingen of vergaderruimten. Los van enkele Open Monumentendagen en de openstelling naar aanleiding van een loopactiviteit hebben de Overijsenaren van deze nieuwe functies weinig gemerkt. Er zou ook een permanente tentoonstelling komen over de oorsprong van de Begijnhofkapel en de Begijnhofsite; al bleef dit tot nu toe bij plannen.


Opheffingsdossier

Het openbaar onderzoek loopt van 1 augustus 2022 tot en met 30 augustus 2022. Je kan het besluit tot voorlopige gehele opheffing en het opheffingsdossier gaan inkijken bij de omgevingsdienst van de gemeente Overijse. Indien je het dossier wenst in te kijken, gelieve dan een afspraak te maken via omgeving@overijse.be of te bellen tussen 8u en 12u naar 02/687.60.40. Je kan deze documenten ook digitaal raadplegen bij Team Infopunt Erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel. Voor een afspraak bel je 02 553 16 50.

139 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page