top of page

Minister Crevits keurt proefproject voor brede eerstelijnspraktijk in De Doenders goedHOEILAART - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V) heeft 7 extra proefprojecten voor een brede eerstelijnspraktijk goedgekeurd. Met deze projecten wil minister Crevits de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners bevorderen, in samenspraak met het lokaal bestuur.

Zo kunnen mensen met een vraag naar zorg meer op maat hulp krijgen en kan de huisarts zich efficiënter organiseren. De projecten zullen lopen in Sint-Niklaas, Zelzate, Zwijndrecht, Geel, Ooigem (Wielsbeke), Kortrijk en Hoeilaart.

'Om huisartsen de kans te geven zich meer op de zorg van de patiënt toe te leggen, geven we verschillende steden en gemeenten de kans om via uiteenlopende proefprojecten ervaring op te doen. De resultaten van de projecten zullen nuttig zijn om kennis te delen, breder in Vlaanderen. Er gaat deze keer ook extra aandacht naar kwetsbare groepen en naar infrastructuur. Samenwerking blijft centraal staan, met een belangrijke rol voor het lokaal bestuur', zegt Crevits.
Huisartsentekort

In het voorjaar 2022 gingen in Vlaanderen in Vorselaar, Diegem, Merchtem, Wommelgem, Genk en Sint-Truiden 6 proefprojecten brede eerstelijnspraktijken van start. In Vorselaar bijvoorbeeld hebben de huisartsenkring, de eerstelijnszone samen met het lokaal bestuur een oplossing gezocht voor het prangende huisartsentekort. Pioen is een gezondheidshuis geworden waar diensten met expertise in gezondheid en welzijn samenwerken aan de optimale levenskwaliteit van haar burgers. Door samen te werken met verpleegkundigen en bepaalde taken aan hen te delegeren, kunnen de huisartsen zich meer focussen op hun kerntaken, met name de zorg voor hun patiënten.

De Doenders in Hoeilaart is een van de zeven projecten. 'Dit project vertrekt van uit een lokale huisartsenpraktijk die extra wil werken rond een gezondheidsbeleid rekening houdend met de karakteristieken en zorgnoden van de bevolking, kwaliteit van zorg, zorgcapaciteit en werken rond kwetsbaarheid', luidt het.
Eerstelijnspraktijken

Om nog meer ervaring op te doen en uit te wisselen, is er beslist om naast Hoeilaart nog zes proefprojecten goed te keuren. Hierbij gaat er extra aandacht naar kwetsbare groepen en hoe er in de toekomst middelen vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) kunnen worden aangewend om de oprichting van eerstelijnspraktijken in gebieden met een tekort aan zorgaanbod ook infrastructureel te stimuleren. Belangrijk is dat de indieners ook eigen middelen inbrengen en dat de projecten zelfstandig voort kunnen bestaan. De andere projecten situeren zich in Sint-Niklaas, Zelzate, Zwijndrecht, Geel, Ooigem en Kortrijk.


Bijzonder: Zorgpraktijk de Wingerd in Geel zal ondergebracht worden in een kerk. Deze brede eerstelijnspraktijk wordt een doorgroei van een bestaande huisartsenpraktijk van 2 huisartsen met een achtergrond in de arbeidsgeneeskunde, milieugezondheidzorg en jeugdgezondheidszorg. Er is aandacht voor toegankelijkheid, samenwerking en er is een link met de lokale woonzorgcentra. De praktijk zal zich vestigen in de lokale kerk, waar via een box in box principe een verbouwing zal gebeuren. Het lokaal bestuur is sterk betrokken en is eigenaar van het pand.


(Foto's Michel Van Mullem)


251 weergaven0 opmerkingen
bottom of page