top of page

McDonald’s België vraagt vergunning aan gemeente voor nieuw uitgetekend restaurant
TERVUREN - McDonald’s België wil graag een nieuw restaurant openen in Tervuren. Op 13/03/2023 heeft McDonald’s daartoe een vergunningsaanvraag voor de bouw ingediend bij de gemeente Tervuren. Deze vergunningsaanvraag volgt op een eerdere vergunningsaanvraag die in beroep werd geweigerd.

McDonald’s is overtuigd dat het nieuwe voorstel tegemoet komt aan de bekommernissen die eerder werden geformuleerd. Zo zal het gebouw groen worden aangekleed, minder dicht bij de bewoning en scholen liggen, en zijn er extra maatregelen voor fietsers en voetgangers. Johan Van Stichel (Real Estate Manager McDonald’s Belgium): 'Wij zijn van een wit blad vertrokken om een volledig nieuw concept en inplanting uit te tekenen. Met dit voorstel komen we tegemoet aan de vele waardevolle inzichten die door de omwonenden, betrokkenen, de gemeente Tervuren en de Provincie Vlaams-Brabant werden geopperd. McDonald’s Tervuren wordt een project volledig op maat van de mogelijkheden en verwachtingen van onze omgeving én onze klanten.'


Vernieuwde aanpak

Voor de ontwikkeling van het volledig vernieuwde concept is niet alleen gekeken naar de inplanting en vormgeving. 'McDonald’s wil toelichten hoe het nieuwe concept exact in elkaar zit en luisteren naar de reacties. Ook op langere termijn wil McDonald’s in gesprek blijven met haar omgeving om bekommernissen en ideeën te horen', luidt het. Johan Van Stichel : 'We geloven dat we alle bekommernissen kunnen wegnemen met ons nieuwe voorstel. En we willen zeker vermijden dat er verkeerde informatie zou gaan circuleren. We zullen luisteren naar de mening van de omwonenden en betrokkenen.'


Aanpassingen

Johan Van Stichel: 'De verschilpunten met de vorige aanvraag vormen samen een lange lijst. Het restaurant ligt nu verder weg van de Leuvensesteenweg en van de scholen, minder prominent zichtbaar en volledig in een groene jas met groendak, zonnepanelen en een groene gevel. De veiligheid van voetgangers en fietsers is nog beter gegarandeerd en uit onze studies blijkt dat de impact voor het verkeer op de Leuvensesteenweg minimaal is.'


Locatie en gebouw

De geplande locatie is de bestaande commerciële site met Carrefour Market aan de Leuvensesteenweg in Tervuren. Dit is een bestaande commerciële site met ruime parking. 'Door het restaurant hier in te planten voorkomt McDonald’s het innemen van schaarse open ruimte. McDonald’s zoekt steeds locaties waar al bestaande retail in de buurt aanwezig is. De aanwezigheid in de nabijheid van scholen maakt op geen enkele manier deel uit van de strategie', klinkt het nog.

Op de site is nu gekozen voor een plaats naast de inrit en weg van de Leuvensesteenweg. Daardoor ligt het restaurant verder weg van de omwonenden en de scholen en vermindert mogelijke geluids- en geurhinder van de bezoekende voertuigen nog meer. Het gebouw is gelegen achter het Esso tankstation en achter een groene buffer waardoor het veel minder prominent aanwezig is in de omgeving. Het gebouw heeft 2 verdiepingen en bijgevolg een kleinere oppervlakte op het gelijkvloers. Dat is dan weer voordelig voor de parkeerplaatsen.

'Het restaurant wordt afgewerkt met hoogwaardige natuurlijke materialen (hout). De aanleg van een ruim groendak en groengevel zorgen voor wateropvang, verkoeling, meer biodiversiteit en minder fijnstof. Er komen ook zonnepanelen en ​ verblijfplaatsen van o.a. vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen, en koolmezen. Het bestaande groen wordt bewaard, er worden geen bomen gekapt. Op de site worden bomen en struiken bijgeplant, wat de algemene kwaliteit en biodiversiteit verbetert', laat de keten weten.


Impact

Het nieuwe project voorziet géén wijzigingen tegenover de bestaande situatie voor langzaam verkeer (voet- en fietspaden, oversteekplaatsen, etc.) op de openbare weg en op de site zelf. De bestaande langzame toegang wordt behouden en verder uitgewerkt met conflictvrije stroken en veilige zebrapaden. De verkeerstoename op de Leuvensesteenweg en de ontsluitende kruispunten zouden beperkt blijven: de helft van de klanten van McDonald’s zijn traditioneel immers mensen die langsrijden. 'Uit de voorbereidende studie die Antea, als erkend MER-deskundige, uitvoerde blijkt de impact op het verkeer minder dan 5% per dag. Meer specifiek schommelt de toename van het verkeer voor zowel week- als weekenddagen tussen de 3,7 en 4,5%', zegt McDonald.

De nieuw te bouwen fietsenstalling ligt naast de “langzame as”, wordt overdekt aangelegd en voorzien van laadinfrastructuur voor elektrische fietsen. Er zijn ook laadpunten voor elektrische wagens voorzien. 'De verloren parkeerplaatsen door de inplanting van het gebouw worden gerecupereerd door de aanleg van nieuwe groenparkings op de site. Daardoor blijft de parkeerbalans intact. Uit de studies blijkt geen verhoogde parkeerdruk door de komst van het restaurant', aldus nog de fastfoodgigant.

Na de indiening van de vergunningsaanvraag loopt het openbaar onderzoek nog tot 4 juni. Daarna zal het College van Burgemeester en Schepenen van Tervuren de vergunningsaanvraag beoordelen.

69 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page