top of page

Kwart van de Huldenbergenaren leeft in een eerder precaire financiële situatieHULDENBERG - Het lokaal bestuur van Huldenberg beschikt over een erkend lokaal dienstencentrum en voert driejaarlijks een buurtanalyse uit. De resultaten van deze analyse zijn nu bekend en vertonen enkele opvallende resultaten qua welzijn of financiële draagkracht.

'De bevraging is een instrument om de omgeving en haar ontwikkelingen in kaart te brengen en de diensten van het lokaal dienstencentrum beter te laten aansluiten aan de noden van de burgers', luidt het. 'Het lokaal bestuur koos voor een inwonersbevraging over heel Huldenberg rond de thema’s welzijn, financiële draagkracht, wonen en dienstverlening'.


In totaal waren er 812 ingevulde vragenlijsten, zo’n 12 procent van de volwassen bevolking. Hierbij een greep uit de resultaten over de verschillende thema’s. Gemiddeld gezien zijn de inwoners van Huldenberg gelukkig en tevreden over hun sociale contacten. Maar achter dat gemiddelde gaan wel sterke verschillen schuil. Zo geeft 26% aan zeer gelukkig te zijn, maar ook 18% (of bijna 1 op 5 inwoners) niet gelukkig te zijn. En is 21% van de inwoners zeer tevreden over hun sociale contacten, maar ook 25% niet of helemaal niet.


Klantvriendelijk

26 procent van de inwoners leeft in een eerder precaire financiële situatie en dit percentage is hoger in volgende bevolkingsgroepen: 35-49-jarigen (32%), niet-werkenden (36%), alleenwonenden (40%) en éénoudergezinnen (55%).

Bij ouderen is het duidelijk dat de primaire wens is om te blijven wonen in de eigen woning. Toch geeft 22% van de 60-plussers aan dat zijn woning niet geschikt is om er in te blijven wonen.

Omtrent de kennis en het gebruik van de diensten van het lokaal bestuur zijn de Inwoners tevreden tot zeer tevreden over de verkregen informatie van de beschikbare diensten en dit binnen een aanvaardbare tijd en op een klantvriendelijke manier.

Het gemeentemagazine Mijn Huldenberg en de website van het lokaal bestuur worden overigens door een zeer groot deel van de inwoners - respectievelijk 87% en 70% - gelezen of geraadpleegd.

Bij de gebruikers van het lokaal dienstencentrum is de tevredenheidsscore hoog tot zeer hoog, maar een groot deel van de inwoners (82%) geeft aan niet goed op de hoogte te zijn van de verschillende soorten dienstverlening. Van diegenen die de sociale dienst kennen geeft ook 18% aan dat ze eigenlijk niet weten wat men daar kan doen. Er is dus nood aan een betere kennis over het aanbod.

Wat vrijwilligerswerk betreft: 36% van de inwoners is ergens vrijwilliger.


Selectie

De bevraging werd uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau Indiville. Alle Huldenbergenaren ouder dan 18 jaar werden gedurende de hele maand mei 2022 uitgenodigd om deel te nemen aan de Huldenberg bevraagt-enquête. Een willekeurige selectie inwoners ontving de enquête ook in de bus. Zorgambassadeurs, brugfiguren en medewerkers van het sociaal huis en het lokaal dienstencentrum moedigden via hun rechtstreekse contacten inwoners aan de vragenlijst in te vullen. De enquête werd ook verspreid via huisartsen, zorgpartners, scholen, verenigingen, woonzorgcentra en lokale handelaars. De resultaten werden anoniem verwerkt door het onderzoeksbureau.

Op basis van de resultaten van deze inwonersbevraging en het zorgwensplan (2020 – 2025) zal het meerjarenplan van het lokaal dienstencentrum voor de periode 2023 - 2025 opgesteld worden.Bekijk het volledige onderzoeksrapport op www.huldenberg.be/buurtanalyse.

Dit ligt ook ter inzage in het lokaal dienstencentrum ’t Pijlijser.


123 weergaven0 opmerkingen
bottom of page