top of page

Klankbordgroep opmaak RUP Kern+ vraagt meer gevarieerde samenstellingHOEILAART - Kandidaturen voor de klankbordgroep omtrent de uitwerking van RUP Kern + worden nog tot 31 januari ingewacht. De termijn werd verlengd omdat de gemeente de groep gevarieerder qua samenstelling wil maken.

Lokaal bestuur Hoeilaart start met de opmaak van RUP Kern+ in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De krachtlijnen van dat structuurplan moeten voor een belangrijk deel van de kern van Hoeilaart vertaald worden in een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Met dit RUP wil hert bestuur Hoeilaart verder uitbouwen als een toekomstgerichte leefbare kern voor alle Hoeilanders, met ruimte voor wonen maar ook voor groen.


Leefbaarheid

Menig Hoeilander heeft daar zo zijn eigen opinie over en komt al eens op straat om te protesteren tegen bedenkelijke plannen en projectgebieden in wording. Misschien is het zinvoller om te zetelen in die klankbordgroep in de hoop dat het iets uithaalt. 'Deze klankbordgroep wordt een echte werkgroep die doorheen het proces mee nadenkt over de invulling van het gebied onmiddellijk aansluitend bij de kern van Hoeilaart', klinkt het alvast veelbelovend. 'Naast afgevaardigden uit gemeentelijke adviesraden wil de gemeente ook inwoners van Hoeilaart die geen lid zijn van een adviesraad opnemen in deze groep', klinkt het verder. 'Er werd al eerder een oproep gelanceerd waarop heel wat inwoners reageerden. We willen iedereen nogmaals de kans bieden om aan te sluiten en zo de samenstelling van de groep gevarieerder maken. Daarom wordt de termijn om je kandidaat te stellen verlengd tot 31 januari'. Voorwaarde is dat je in Hoeilaart woont. Dat je begaan bent met de leefbaarheid van de kern en dat 'Hoeilaart ook in de toekomst woon- en leefruimte biedt aan jong en oud, aan je kinderen en kleinkinderen'. Die zullen evenwel flink moeten sparen want niet iedereen heeft honderduizenden euro's in de sok zitten.


Belangenvermenging

Als je wil participeren stuur je best een motivatiebrief (waarom je graag wil deelnemen aan dit proces) naar Lokaal bestuur Hoeilaart – p/a dienst Omgeving RUP Kern+ of per mail naar rupkernplus@hoeilaart.be voor 31 januari 2023. 'Het bestuur stelt de klankbordgroep samen uit de ingediende en goed gemotiveerde kandidaturen van de eigen inwoners', luidt het. 'De weerhouden kandidaten en hun plaatsvervangers worden vervolgens verwittigd en uitgenodigd voor de eerste klankbordgroep'. En niet onbelangrijk: 'Personen met grote vastgoedbelangen in de gemeente worden niet aanvaard om belangenvermenging te vermijden. We rekenen op begrip van deze personen. Zij zullen wel in dit proces betrokken worden zodat hun standpunt meegenomen kan worden in het globale proces'.

Momenteel bevat het RUP ook enkele projectgebieden. Tot nu toe werd alleen nog maar dat aan de Mariënparking verwezenlijkt. Op bijgaand plan werden ze lichtbruin ingekleurd.

(Foto's Michel Van Mullem)79 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page