top of page

Infoavond werken Jezus-Eik: nood aan ademruimte om dorpsgevoel zoveel als mogelijk te behoudenOVERIJSE/JEZUS-EIK - 'Vandaag staan de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers in de dorpskern van Jezus-Eik onder druk door doorgaand verkeer en hoge parkeerdruk', aldus de dames en heren van 'Werken aan de Ring' afgelopen donderdag in de grote zaal van GC De Bosuil. 'Ook de bereikbaarheid vormt meer en meer een probleem. Het centrum heeft nood aan ademruimte om zijn dorpsgevoel zoveel als mogelijk te behouden'.

De opkomst was opvallend groot te noemen. Verbazend is dat niet want het gaat tenslotte om aanzienlijk gegraaf in de achtertuin van menigeen. Je wilt weten waar je straks je bus kunt nemen en waar er nog geparkeerd mag worden. Genoeg vrouw- en mankracht ondersteunt door overzichtelijke infopanelen, visualisering van de toekomstige situering van fiets- en voetpaden, de busbaan en wijziging van rijwegen. Het oogde nooit als een kluwen van ingewikkelde infrastructuur. Toch waren er veel vragen en fronzende wenkbrauwen. 'Jezus-Eik grenst aan het Zoniënwoud maar die groene omgeving is niet voelbaar tot in de dorpskern', klonk het. 'Enkele jaren geleden werd daarom in samenspraak met verschillende partners een gemeentelijk masterplan opgemaakt voor Jezus-Eik. Streefdoel hierbij is de opwaardering van de dorpskern en die te verbinden met de groene omgeving. Het plan voorziet onder meer in: een aangenaam dorpsplein, meer ruimte voor terrassen, toeganspoort naar Zoniënwoud, goede bereikbaarheid en veilige, comfortabele wegen. Om het op- en afrittencomplex in Jezus-Eik te kunnen herinrichten, wordt een geïntegreerd planningsproces gestart. Hierin worden de mogelijkheden tot herinrichting van het op- en afrittencomplex voor de E411 bekeken.


Twee bruggen

Concreet gaat het ondermeer om de bouw van twee nieuwe bruggen over de E411 waarvan één voor auto’s. De andere is voor fietsers en voetgangers. Het ontwerp voorziet ook voldoende parkeerplaatsen voor zowel bewoners als bezoekers. De bestaande-parkeerplaatsen verplaatsen we naar de Houthakkerstraat, met een link naar de nieuwe bushalte. Om elektrisch laden mogelijk te maken worden ook enkele laadpalen voorzien. Ook deelwagens krijgen hier een plek. Aan het dorpsplein wordt plaats gemaakt voor snelheidsreducerende maatregelen en meer groen. Toch worden hier nog enkele langsparkeerplekken voorzien voor kort parkeren. Momenteel hebben fietsers en voetgangers enkel een smal voetpad naast de auto’s om de E411 over te steken. 'We scheiden daarom het autoverkeer van de fietsers- en voetgangers. Zo kun je straks veilig en comfortabel oversteken'.

De fiets- en voetgangersbrug sluit aan op fietssnelweg F204 die je langs de E411 tot in Brussel brengt. 'Onder de brug aan de Kersenbomenlaan, vlak tegen de snelweg, voorzien we een nieuw Hoppinpunt. Hier bouwen we nieuwe bushaltes aan beide zijden van de snelweg, afgeschermd van het verkeer en voorzien van trappen en een lift', klonk het. 'Die haltes bieden een rechtstreekse connectie van en naar Brussel en zorgen voor een verbeterde bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor het centrum van Jezus-Eik. Beide haltes voorzien we van een overdekte fi etsenparking, die we bovendien met zonnepanelen uitrusten.Een blik op de hernieuwde dorpskern van Jezus-Eik (Werken aan de Ring)Foto's Michel Van Mullem


'In de eerste fase van de herinrichting van Jezus-Eik pakten we, samen met de gemeente Overijse, de snelheid van de auto’s op de Brusselsesteenweg aan door het versmallen van de rijbaan en de realisatie van enkele knikken in de route door het centrum', liet 'Werken aan de Ring' voorts weten. 'We creëerden een aangenamere plek voor inwoners en zachte weggebruikers: er is ruimte voor houten zitbanken en streekeigen bomen zorgen in de toekomst voor schaduw. Parkeren blijft mogelijk, maar werd anders ingericht. Dit waren de eerste stappen naar een volwaardig dorpsplein voor Jezus-Eik'.Na het bouwverlof start men met de volgende fase van de herinrichting van de dorpskern. 'Tijdens deze fase bouwen we de nieuwe bruggen over de E411. Samen met bijkomende ingrepen, zoals een as-verschuiving langs de Brusselsesteenweg en verschillende verkeersplateaus, maken we zo van de dorpskern een veiligere verkeersomgeving. 'Door de dorpskern anders in te richten maken we van deze ruimte een echte plek, een groene plek waar het aangenaam vertoeven is'.

Het wordt al bij al een prestigieuze onderneming die Jezus-Eik weer volwaardig op de kaart zal zetten. Je gaat er terug de bomen door het bos zien. En van bomen gesproken... het algehele project wordt verrijkt met zogenaamde toekomstbomen. Dat zijn bomen die extra ruimte krijgen om te groeien, zowel onder als boven de grond. Hierdoor kunnen ze mooi groot worden en meer dan 120 jaar in leven blijven. 'Toekomstbomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit; grotere bomen bieden nu eenmaal meer ruimte voor vogels en insecten. Daarnaast bieden ze de inwoners van de stad verkoeling en geven ze de plek waar ze staan allure en karakter, zowel nu als in de toekomst. Boomsoorten die we hier zullen planten: ruwe berk, haagbeuk, wintereik, ratelpopulier en winterlinde', klinkt het verder. 'De herinrichting van de dorpskern moet Jezus-Eik ook wapenen tegen het veranderend klimaat. 'We zetten sterk in op ontharding en maken zo ruimte voor extra groen en water.De aanplant van toekomstbomen en sfeervolle beplanting maakt van de dorpskern een groene en meer biodiverse omgeving. Minder verharding biedt ook kansen voor lokale infiltratie van hemelwater en levert zo ook een positieve bijdrage tegen hogere temperaturen door het hitte-eilandeffect'. We houden de werkzaamheden voor u in de gaten.


205 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page