top of page

Huldenberg stelt zeven mobiele wooneenheden ter beschikking aan OekraïnersHULDENBERG - Vanaf 1 september kunnen alle Oekraïense oorlogsvluchtelingen die vandaag in Huldenberg verblijven terecht in zeven nieuwe tiny houses in wijk Priesterdelle. De tijdelijke en verplaatsbare wooneenheden komen er op vraag van het lokaal bestuur met medewerking van sociale huisvestingsmaatschappij Woontrots/Elk zijn Huis.

De woonunits werden intussen geplaatst aan het einde van de straat Priesterberg. Het gaat om drie woonunits van 50m² en vier woonunits van 60m². 'Ze vormen een duurzamer woonalternatief voor de tijdelijke opvang in noodwoningen of bij gastgezinnen tot nu toe. De units zijn tijdelijk: de periode blijft beperkt tot 2 jaar. De nabijheid van het UZ Leuven was een belangrijk argument in de keuze van de ligging', laat de gemeente weten.


Lokale gemeenschap

De units zijn exclusief bestemd voor de Oekraïense gezinnen en alleenstaanden die nu al in Huldenberg verblijven en verder aan hun leven bouwen. 'Zo lopen de kinderen van de betrokken gezinnen hier al een hele poos school. Door hen op één centrale woonplek samen te brengen creëren we een minigemeenschap waar ze makkelijker op elkaars steun kunnen terugvallen. Ook voor onze ondersteuning en die van partnerorganisaties wordt het makkelijker werken', luidt het. Sinds het begin van de Oekraïnecrisis volgt het lokaal bestuur met een gecoördineerde aanpak de situatie op van de oorlogsvluchtelingen die in onze gemeente terechtkomen. 'Zo houden onze diensten samen met een rits partners en vrijwilligers een werkgroep draaiende om het psychologisch en materieel welzijn van de betrokkenen van dichtbij op te volgen'.Zeven nieuwe tiny houses in wijk Priesterdelle


Logistieke krachttoer

Het werd logistiek een ingrijpende operatie om de woonunits ter plekke te krijgen. 'Alleen al de vrachtwagens waarmee de hele operatie gebeurt, zijn buitenmaats en vragen aangepaste routes. De hele route van dit buitengewoon transport werd vooraf dan ook minutieus uitgestippeld om elk mogelijk obstakel te counteren', klinkt het. 'Vandaar dat er ook specifieke maatregelen zullen werden genomen om de verplaatsing van de units naar Huldenberg en het werfverkeer te regelen'. De Belgische autoriteiten werken op verschillende niveaus samen om Oekraïners die hun land zijn ontvlucht zo goed mogelijk op te vangen. Het Nationaal Crisiscentrum publiceerde zonet een eerste overzicht van alle ondernomen acties, een jaar na de aankomst van de eerste Oekraïense vluchtelingen in ons land.
Tussen 10 maart 2022 en 31 januari 2023 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken meer dan 65.000 attesten tijdelijke bescherming afgegeven aan Oekraïense onderdanen. 25% van de mensen die naar het registratiecentrum kwamen, gaven aan behoefte te hebben aan een huisvestingsoplossing. Fedasil heeft 16.183 ontheemden uit Oekraïne verwezen naar tijdelijke crisisopvangcentra – ofwel direct naar een gemeente, ofwel via het noodopvangcentrum ‘Ariane’ van het Rode Kruis in Sint-Lambrechts-Woluwe. De ontheemden uit Oekraïne die in België zijn aangekomen, kunnen zich in België laten registreren om er tijdelijke bescherming en, indien nodig, onderdak te krijgen. 'Ontheemden kunnen zich laten registreren in Eurostation, Victor Hortaplein 40 in 1060 Brussel. Personen die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, krijgen onmiddellijk een attest van tijdelijke bescherming dat recht geeft op de afgifte van een A-kaart met een geldigheidsduur van een jaar, die wordt afgegeven door het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de betrokkene', luidt het vanuit Brussel. 'De Dienst Vreemdelingenzaken is de federale instantie die instaat voor de registratie van ontheemden. Fedasil zorgt voor de doorverwijzing van personen die dat wensen naar een tijdelijke huisvesting die voorzien is in de Belgische gemeenten. De gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen en coördineren van tijdelijke huisvestingen, met inbegrip van huisvestingen die door privépersonen worden aangeboden'.


Woonunits

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen koopt maximaal een 200-tal (mogelijk gemeubelde) mobiele woonunits aan. Ze stelt deze mobiele woonunits in eerste instantie ter beschikking aan de woonmaatschappijen voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Als woonmaatschappij is het aangewezen dat zij met de gemeente waarin zij de woonunits wilt plaatsen, hierover afstemt. De gemeente moet immers uiteindelijk akkoord gaan met dat aanbod. Een bevestiging van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool wordt beschouwd als een akkoord.


Foto's © Michel Van Mullem

58 weergaven0 opmerkingen
bottom of page