top of page

Wijken maken zich zorgen over nieuw vervoersplan De Lijn, Ten Trappen start zelfs petitieHOEILAART - De inwoners van Sloesveld en Ten Trappen in Hoeilaart maken zich grote zorgen over het nieuwe vervoersplan van De Lijn. Die van wijk Ten Trappen starten zelfs een petitie tegen het feit dat buslijn 395 zou worden ingeperkt of helemaal zou verdwijnen.

'De impact op uw levenskwaliteit en mobiliteit mag niet worden genegeerd', stelt burgemeester Tim Vandenput (Team 1560).'We nemen dit serieus en zullen dit eerstdaags met De Lijn bespreken tijdens een geplande vergadering. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de bushaltes in uw wijken tijdens de dag meer bediend zullen worden dan wat De Lijn vandaag voorstelt te doen'. Of enig protest De Lijn ertoe zal bewegen om nog maar eens een alternatief uit te dokteren, blijft echter te betwijfelen. Een mobiliteitsbeleid binnen je gemeente voeren is één, het doen en laten van De Lijn is twee. Buslijnen starten of stoppen niet aan de grenzen van gemeenten. Die lopen door en voor Hoeilaart betekent dit bijvoorbeeld vanuit Groenendaal Station tot 'Luchthaven' of Leuven. Daar bovenop telt de regio een hoop bussen gelinkt aan de schooltijden en als de maatschappij daar gaat aan knutselen wordt het pas echt sneu. Met de vergrijzing raken ook alleenstaanden of bejaarde echtparen geïsoleerd als ze 'hun' openbaar vervoer kwijt geraken. En meteen hebben we een flink deel van de stemgerechtigden die bij de eerstvolgende verkiezingen een proteststem dreigen uit te brengen. En de voorspellingen zijn al niet te best voor partijen die het nu nog voor het zeggen hebben.


Mobiliteitsproblemen

In een andere Hoeilaartse wijk gaan ze nog een stapje verder door een petitie in het leven te roepen 'voor het Behoud van Buslijn 395 in Wijk Ten Trappen'. 'Wij, de bewoners van Wijk Ten Trappen, uiten onze bezorgdheid over het voorgenomen besluit van De Lijn om aanzienlijk te bezuinigen op buslijn 395 in onze wijk. Deze verandering zal een ernstige impact hebben op zowel onze ouderen als jongeren, gezien onze locatie als de verste wijk van het gemeentelijke centrum', klinkt het klaar en duidelijk. 'De geplande afschaffing van meerdere busverbindingen zal resulteren in aanzienlijke mobiliteitsproblemen en zal met name onze kwetsbare gemeenschapsleden treffen. Daarom roepen wij het lokale bestuur op om actief te interveniëren en te strijden voor het behoud van buslijn 395 in onze wijk, zonder beperkingen in tijdspannes', luidt de nieuwjaarsbrief. Ten Trappen vraagt aan het lokale bestuur om met De Lijn in gesprek te gaan en de gevolgen van deze wijzigingen te heroverwegen. Voorts om te pleiten voor het behoud van een toereikende en betrouwbare busverbinding in Wijk Ten Trappen en derdes om alternatieve oplossingen te onderzoeken die de mobiliteit van alle bewoners blijven garanderen.


Signaal

'Wij geloven dat het behoud van buslijn 395 cruciaal is voor de toegankelijkheid van onze wijk en het welzijn van de gemeenschap als geheel. Steun bij het ondertekenen van deze petitie zal een krachtig signaal zijn om de belangen van onze wijk te beschermen', besluiten de inwoners. Hier signaleren dat het openbaar vervoer sinds mensenheugenis een zorgenkind is, is open deuren intrappen. Bussen komen erg vaak hopeloos te laat of dagen zelfs helemaal niet op en laten dat dan enkele minuten voor je vertrek weten. Er zijn veel stakingen en werkonderbrekingen en de infrastructuur is gammel Als daar op de koop toe nog bepaalde cruciale buslijnen zouden wegvallen, inkorten of wat je ook mag bedenken, pas dan zijn we met z'n allen nog verder van huis.


Foto © Michel Van Mullem


89 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page