top of page

GITO wordt overgedragen aan scholengroep SCOOP met oog op herwaardering technisch en beroepsonderwijsTERVUREN - De gemeenteraad heeft zopas officieel beslist om het Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs(GITO) vanaf 1 september 2024 over te dragen aan de scholengroep SCOOP van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Vanaf volgend schooljaar start GITO met een nieuwe partner. Scholengroep SCOOP van het GO! neemt dan de inrichtende macht over van de gemeente Tervuren.

Het bestuur wil GITO klaarstomen voor de toekomst en vertrouwt die opdracht toe aan SCOOP: een positieve keuze om het technisch en beroepsonderwijs in onze gemeente te herwaarderen. Dankzij de expertise en middelen van SCOOP kan de school verder groeien en haar sterke reputatie uitbouwen. Het Gemeenschapsonderwijs is dus uitstekend geplaatst om de fakkel over te nemen.

Schepen van onderwijs Kristina Eyskens (CD&V): 'Het beroeps- en technisch onderwijs wordt geconfronteerd met steeds complexere uitdagingen. Daarom moeten we vandaag extra investeren in het GITO, in haar werking en pedagogisch project. Stilstaan is geen optie. Een sterk GITO zal bijdragen aan de herwaardering van het technisch en beroepsonderwijs. Want met een sterk, modern GITO zullen leerlingen niet alleen de nodige vakkennis ontwikkelen, maar ook veerkrachtig de toekomst tegemoet gaan.'


Afstemming

Het gemeentebestuur heeft de afgelopen maanden constructief samengewerkt met alle betrokkenen om de overdracht zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zo is er alvast een overgangsperiode van twee jaar voor de invoering van de leerplannen van GO! Leerlingen, leerkrachten en ouders krijgen ook voldoende tijd om zich vertrouwd te maken met het nieuwe pedagogische project. De eigenheid van de school blijft daarbij weliswaar bewaard. De schaalvergroting biedt bovendien voordelen aan het personeel en de directie: zij krijgen de kans om zich nog meer te focussen op hun kerntaken. Zowel de schoolraad als de vakbonden zijn akkoord gegaan met de overdracht. Burgemeester Marc Charlier (N-VA): 'De overdracht van een school is geen sinecure en vergt een goede afstemming tussen vele betrokken partijen. Mijn oprechte dank aan alle partijen voor hun grote inzet en bereidheid om deze overdracht vlot te laten verlopen, in het bijzonder de directe en de leerkrachten, maar ook de scholengemeenschappen Scoop en Drieklant, de Koninklijke Schenking en laatst maar niet in het minst het gemeentepersoneel dat onder leiding van onze algemeen directeur dit project op voortreffelijke wijze gecoördineerd en getrokken heeft.'


Kwaliteitsonderwijs

'GITO onderscheidt zich al sinds de jaren ‘60 door een gevarieerd aanbod van technisch en beroepsonderwijs.Vandaag genieten bijna 400 leerlingen een gedegen opleiding op een prachtige site met moderne infrastructuur. Nu bereikt GITO een nieuwe mijlpaal als secundaire school in onze regio. Ook in de toekomst zal GITO op de steun van de gemeente kunnen rekenen via de Onderwijsraad', klinkt het tot slot.


© Ingezonden foto

45 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page