top of page

Eerste Hoppinpunt aan Gemeenteplein in gebruik genomenHULDENBERG - In Huldenberg werd het startschot gegeven van een eerste Hoppinpunt aan het Gemeenteplein. Het Hoppinpunt biedt verschillende duurzame vervoersoplossingen aan.

Het gaat om kwalitatieve fietsenstallingen met ruimte voor buitenmaatse fietsen, vier laadpunten voor elektrische auto’s, bushaltes, een informatiezuil, een pakketautomaat, parkeerplaatsen en twee elektrische deelwagens. ​Die deelwagens zijn van het lokaal bestuur, maar via het autodeelsysteem van Stapp In kan iedereen er mee de baan op. ​Met de parking aan sportcomplex De Kronkel is er overigens ook ruime parkeergelegenheid voor ‘overstappers’ naar het openbaar vervoer.

Een Hoppinpunt is een knooppunt waar verschillende vervoersvormen, zoals de fiets, het openbaar vervoer en wagens, samen komen. Men kan er overschakelen van het ene op het andere vervoersmiddel. Hierdoor kunnen reizigers vlot het geschikte vervoersmiddel gebruiken om een verplaatsing te maken.


Oase

'In de toekomst zal de omgeving van het Hoppinpunt nog aangenamer gemaakt worden', zegt Luc Robijns (GROEN), schepen van mobiliteit. 'Momenteel loopt de zoektocht naar een ontwerper voor de heraanleg van het volledige plein en de realisatie wordt verwacht tegen midden 2025. Dit kadert binnen ‘Huldenberg Herbront’, een deelproject van de lokale gebiedsdeal droogte voor ‘(Her)bronnen in de Brabantse Wouden’ met de partners van het Strategisch Project Walden. Met dit project zal een groene oase in het centrum van de gemeente gecreëerd worden, met aandacht voor de relatie tussen de dorpskern en het water van de IJse, en het omliggende groene landschap.'


De provincie Vlaams-Brabant bouwt via het project ‘Maak een mobipunt’ een netwerk van mobipunten of Hoppinpunten in de regio uit. Projectpartners zijn de deelnemende lokale besturen, Mobipunt vzw, Autodelen.net en Interleuven en de Vlaamse overheid. ​'Via mobipunten stimuleren we duurzame mobiliteitsopties', zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Onze bedoeling is om, samen met onze partners, een kwalitatief en gebiedsdekkend netwerk van Hoppinpunten te realiseren in onze provincie.' Hoppinpunt is een realisatie van de provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Huldenberg en het Agentschap Wegen en Verkeer. ​

95 weergaven0 opmerkingen
bottom of page