top of page

Droogte noopt tot zuinig om te gaan met watergebruikVLAAMS-BRABANT -Vanaf zaterdag 16 juli 2022 zal in de hele provincie Vlaams-Brabant een zogenaamd 'onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gelden'. Dit werd vanmiddag beslist tijdens een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg.

Gisteren kwam de Vlaamse adviesgroep droogte reeds vervroegd samen om de huidige toestand met betrekking tot droogte en waterschaarste te bespreken. 'De adviesgroep stelde vast dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes dalend zijn, en dat de meeste ecologische minimumdebieten onderschreden zijn', klinkt het. 'Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van de maand juli'.


Droogteoverleg

Daarom adviseerde de Vlaamse adviesgroep droogte om in heel Vlaanderen een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in te stellen. Dit advies werd vanmiddag bijgetreden door het provinciaal droogteoverleg Vlaams-Brabant. 'Ten gevolge van de neerslagperiodes in juni waren de peilen van de waterlopen tijdelijk gestegen', laat provinciegouverneur Jan Spooren weten. 'Maar door de hoge temperaturen en de beperkte neerslag van begin juli zijn de debieten en waterpeilen helaas opnieuw drastisch aan het dalen. Bovendien wordt voor de komende dagen nog een groter neerslagtekort en ongewoon hoge temperaturen voorspeld, dus moet er ingegrepen worden'.


Controles

Het verbod gaat in vanaf zaterdag 16 juli 2022, en zal gelden voor alle stroomgebieden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant: het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Denderbekken en het Beneden Scheldebekken. Met dit verbod zal het voor landbouwers niet langer toegestaan zijn om water op te pompen uit de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Vlaams-Brabant. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren. 'We volgen de situatie nauwgezet op en ik hoop op regen zodat het verbod op onttrekking opnieuw kan worden ingetrokken. Maar ondertussen is het echt wel noodzakelijk dat iedereen deze maatregel respecteert en werd er aan de politie gevraagd strenge controles uit te voeren op de naleving ervan', aldus nog de gouverneur.

Tenslotte doet de provinciegouverneur ook een indringende oproep aan alle inwoners van Vlaams Brabant om zuinig om te gaan met het watergebruik. 'Iedereen moet er zich van bewust zijn dat de waterschaarste grote gevolgen kan hebben en het is in ieders belang om met deze droogte bedachtzaam en spaarzaam om te gaan met watergebruik'.

13 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page