top of page

Den Blank krijgt tweede bijkomende polyvalente zaal, Begijnhofkapel nieuwe publieke bestemmingOVERIJSE - Het gemeentebestuur van Overijse besloot in de vorige legislatuur om 350.000 euro uit te trekken voor de renovatie van de oude Begijnhofkapel. Aansluitend zou het een een multifunctionele ruimte worden voor literaire ontmoetingen, tentoonstellingen of kleinschalige voorstellingen al leek dat bedrag ontoereikend en staat de kapel tot op vandaag leeg.

'Dit dateert inderdaad nog van de vorige legislatuur. Het toen vooropgestelde bedrag leek niet voldoende om de noodzakelijke werken uit te voeren om van de kapel een volwaardig tweede plateau te maken voor kleine voorstellingen, tentoonstellingen, enz…', laat cultuurschepen Leo Van den Wijngaert (OV2002/N-VA) op onze vraag weten.


Meer mogelijkheden

'Wij hebben dan in eerste instantie, bij aanvang van de huidige legislatuur geopteerd om een tweede plateau te creëren aan Den Blank. Door de bouw van een tweede bijkomende polyvalente zaal, aanleunend aan de bestaande, bieden wij veel meer mogelijkheden voor de invulling van de eigen en externe socio-culturele activiteiten', aldus Van den Wijngaert. 'Deze bouw start nog dit jaar en zal dan één geheel vormen met Den Blank en de Bib. De nieuwe foyer werd voltooid vorig jaar. Volgende maand gaan de nieuwe vergaderzalen open en wordt er gestart met de nieuwe tentoonstellingsruimte op het gelijkvloers'.

'De begijnhofkapel gelegen ten zuiden van de dorpskern van Overijse naast de Vuurmolen is het enige wat rest, naast een bron, van het oude begijnhof van Overijse', klinkt het. 'Tot midden jaren 1960 stonden ten zuiden van de kapel nog begijnhofhuisjes. Op de site werden tot 1965 de meeste armen van de gemeenschap opgevangen. Hierna werden de begijnenhuisjes afgebroken en ging de functie van armenzorg, die al sinds de 17de eeuw verbonden was met de begijnhofsite, verloren. Verschillende oude foto’s tonen de laatste rijhuisjes in de jaren 1960. In de inventaris van de jaren 1970 werd het laatste begijnhofhuisje nog vermeld'.


Verval

Een aanvraag voor de bescherming als monument werd gedaan in 1948. 'De begijnhofhuisjes waren volgens de beoordeling al te sterk in verval en niet meer te redden. Als voorwaarde om de site te beschermen stelde men voor om op de site naar analogie met het gebruik uit het verleden een aantal huisje op te richten voor "oude mensen" in eigendom van de "Openbare Onderstand", wat nooit gerealiseerd werd, vertelt de geschiedschrijving over de kapel.


Geraadpleegde bron: Verwinnen Katrien, Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Foto's © Michel Van Mullem130 weergaven0 opmerkingen
bottom of page