top of page

CD&V Hoeilaart vraagt structureel en forser te investeren in veilige voet- en fietspaden en wegenHOEILAART - Gemeenteraadslid Julie Bollue (CD&V) stelt voor om te Investeren in veilige en dus goed onderhouden voet- en fietspaden en wegen want dat is investeren in de veiligheid van onze kinderen en in de veiligheid van alle inwoners. En bij deze nadrukkelijke wens voegt ze meteen een paar hete hangijzers.

Zo zou men in Hoeilaart beter straten volledig aanpakken en niet alleen asfalteren maar er ook daadwerkelijk voor zorgen dat de zwakke weggebruiker gebruik kan maken van comfortabele voet- en fietspaden. Het voorzien van structureel onderhoud van voet- en fietspaden en wegen en hiervoor jaarlijks voldoende budget uit te trekken;

Ook (verder) werk maken van de lijst met zwarte punten opgesteld door de Fietsersbond Druivenstreek. 'Eén ervan is het kruispunt van de Victor&Marchandstraat met de Frans Verbeeckstraat. Wagens die uit de Victor Marchandstraat komen moeten op het fietspad rijden om te zien of er een wagen aan komt', aldus Bollue. 'Een oplossing is een verkeersbord dat via een sensor aangeeft dat er een fietser op het fietspad rijdt. Dat punt werd al door CD&V in september 2019 opnieuw aangekaart op de gemeenteraad. We hebben toen concrete oplossingen aangeboden en later nog eens herhaald'.

'Het zou wenselijk zijn de volledige Guillaume Dekleermaekerstraat aan te pakken en niet enkel het stuk van de Jezus-Eiksesteenweg tot aan de Watertorenstraat.Wij pleiten er ook voor om hiervan een fietsstraat te maken'.

'Tot slot een snellere evaluatie van aanpassingen te doen zoals bijvoorbeeld op de Vlaanderveldlaan want deze straat blijft zeer gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker'.


60 weergaven0 opmerkingen
bottom of page