top of page

CD&V Hoeilaart vraagt per brief meer duidelijkheid bij aflevering bouwvergunning Koldam/BiesmanslaanHOEILAART - CD&V Hoeilaart blijft zich onverminderd vastbijten in de omstreden oprichting van 93 appartementen op de hoek van Koldamstraat en de Albert Biesmanslaan. De oppositiepartij moest via de pers vernemen dat de gemeente Hoeilaart een voorwaardelijke vergunning aflevert voor de bouw van 61 appartementen op de Koldam site. 'De gemeenteraadsleden werden in het ongewisse gelaten en dat betreuren wij ten zeerste!', aldus fractievoorzitter Jo Portois.

Via onderstaande open brief zal CD&V Hoeilaart op de gemeenteraad van 29 november een aantal vragen stellen waarop de partij ook een schriftelijk antwoord wenst. 'Wij vinden het immers belangrijk dat de bevolking een antwoord krijgt in dit bouwdossier', luidt het.


Geachte Burgemeester, Beste College,

De voorwaardelijke vergunning voor de bouw van 61 appartementen op het Projectgebied C werd afgeleverd. Toch zitten wij nog met veel vragen en vinden wij het belangrijk dat ook onze inwoners meer informatie ontvangen. Graag hadden wij dan ook een schriftelijk antwoord op deze vragen ontvangen:

- Waarom werden de vele bezwaren van onze inwoners genegeerd?

- Waarom werd er geen rekening gehouden met het negatieve advies van de Hoeilaartse gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening?


'Waarom werden de vele bezwaren van onze inwoners genegeerd?'


- Waarom werd de voorwaardelijke vergunning afgeleverd ondanks het feit dat een aantal voorwaarden van het RUP-kern niet werden nageleefd? Zo wordt bijvoorbeeld de parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per wooneenheid niet behaald.

- Waarom is er geen globale visie op het volledige projectgebied? Hoe zal fase 2 er concreet gaan uitzien?

- De mobiliteitsstudie toont aan dat de voorziene en reeds bestaande parkeervoorzieningen de bijkomende verkeersdruk kunnen opvangen. De publieke parkings staan nochtans steeds meer onder druk. Op wat baseert men zich om tot deze conclusie te komen?

- Wat verstaat het College onder betaalbaar wonen? Wij van CD&V Hoeilaart zullen ons blijven inzetten voor de leefbaarheid van Hoeilaart en voor een stopzetting van de verdere verstedelijking. Tot slot vinden wij dat er ook een aantal betaalbare appartementen aangeboden dient te worden zodat onze jeugd zich ook in Hoeilaart kan blijven vestigen.


Tot hier de brief van Jo Portois, Fractievoorzitter CD&V Hoeilaart


Foto Michel Van Mullem

63 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page