top of page

Bij het ontslag van Staatssecretaris Eva De Bleeker

Bijgewerkt op: 19 nov. 2022BRUSSEL/HOEILAART - Eva De Bleeker (Open Vld) ging in de fout bij de begrotingscijfers', maakten alle media bekend.'Ze gaf de cijfers eind vorige week af in het parlement. In de tabellen stond namelijk dat er een begrotingstekort is van 35 miljard euro, terwijl dit eerst 33,5 miljard euro zou bedragen. Een verschil dus met 1,5 miljard euro.

'In het ontwerp voor Europa was er nog sprake van een Belgisch tekort van 5,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), omge­rekend 33,5 miljard euro. In de ­begro­tingscijfers die de regering-De Croo aan de Kamer had bezorgd, was dat plots 6,1 procent. Dat was 0,3 procent van het bbp meer, of omgerekend 1,7 miljard euro', klonken de commentaren. 'Het verschil was te verklaren doordat de cijfers die richting Europa gingen de kosten van de permanente btw-verlaging op energie naar 6 procent niet hadden meegenomen, wat in de begroting die bedoeld was voor de Kamer wel het geval was. Daarop floot premier Alexander De Croo zijn partijgenote Eva De Bleeker terug: de kostprijs voor de permanente btw-verlaging op energie werd uit de begroting 2023 gehaald, waardoor die weer iets rooskleuriger oogde'.

Na dit alles gingen De Croo, Lachaert en De Bleeker in conclaaf waarop De Bleeker haar ontslag bekend maakte.


Turbulent

'Het zijn op zijn zachtst gezegd turbulente dagen geweest', liet ze achteraf weten. 'Begroting brengt altijd forse debatten teweeg. Dat is ook goed want het gaat over iets heel belangrijks, namelijk de centen van de burger en hoe die worden besteed. Het zal niemand ontgaan zijn dat de discussie nu wel net iets luider was dan de andere keren. De reden daarvoor kent u ondertussen. Ik ben de voorbije twee jaar met bijzonder veel passie en engagement deze uitdaging aangegaan, elke dag opnieuw. Begroting en consumentenbescherming, het zijn twee zeer interessante maar ook zware departementen.

Ik ben altijd een werker geweest. Zowel bij begroting als bij consumentenbescherming lag er ook bijzonder veel werk op de planken. Ik ben daarom meteen aan de slag gegaan met die dossiers. Maar ik heb evengoed veel nieuwe zaken kunnen opstarten. Ik denk in het bijzonder aan mijn strijd tegen phishing en onbereikbare energieleveranciers, de spending reviews om de overheid slanker te maken en mijn initiatieven om onze begroting beter begrijpbaar te maken voor burgers. Ik had dat werk uiteraard graag afgewerkt, en ik had ook graag verder mee gewerkt aan de uitdagingen waar ons land vandaag voor staat. Maar ik moet op dit ogenblik helaas concluderen dat het onmogelijk is geworden om te blijven functioneren. Ik besef dat daardoor mijn werk zelf in gevaar zou komen en dat wil ik niet. Het is daarom dat ik besloten heb om mijn ontslag aan te bieden aan mijn partijvoorzitter. Ik heb altijd gezegd dat het cruciaal was dat dit land een begroting heeft. "Toen ik aantrad als staatssecretaris was dat niet het geval. Dat was geen goede situatie. Want zonder begroting, geen traject, geen inspanningen. Ik ben in 2020 meteen aan de slag gaan om daar verandering in te brengen. Het zou niet goed zijn voor ons land dat dit in gevaar zou komen'..


Dankbaarheid

'Ik wil graag mijn opvolger bijzonder veel succes wensen bij het verder zetten van het werk dat ik begonnen ben.

Tot slot wens ik uitdrukkelijk de administratie en natuurlijk mijn team te bedanken. Zij hebben de laatste weken, dagen en uren ongelooflijk veel werk geleverd. Ik kijk met dankbaarheid terug op de samenwerking. Dit is mijn statement, ik zal geen verdere vragen beantwoorden', aldus nog De Bleeker.

Haar opvolger Alexia Bertrand, voorlopig nog fractieleidster voor MR in het Brussels Parlement, stapt over naar Open VLD.

(Foto's Michel Van Mullem)119 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page