top of page

25 jaar Intergemeentelijke natuurbeheer in Haacht en Oost-Brabant, maar ook Huldenberg en TervurenHAACHT/OOST-BRABANT/HULDENBERG/TERVUREN-De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen vieren feest. Al 25 jaar lang staan ze in voor natuurwerken in Oost-Brabant. INL-ploegen versterken hiermee de biodiversiteit en de sociale economie in de regio.

Al vanaf het begin zijn er INL-ploegen actief in de gemeente Haacht. Zo staan ze er bijvoorbeeld in voor het natuurbeheer van de ‘Heerlyckheid van Roost’ en een deel van de aansluitende Antitankgracht.

Zo hoort het beheer van de ‘Heerlyckheid van Roost’ tot hun takenpakket. Deze voormalige kasteelsite van de heren van Roost werd in 2016 door de VLM ingericht als buurtpark, geïnspireerd op de geschiedenis. Natuursteenmuren maken de contouren van het kasteel opnieuw zichtbaar. De donjon is nu een speeltoren en het neerhof is ingericht met speelhuisje en picknickbank. Infopanelen vertellen de bezoekers meer over de geschiedenis en de vroegere bewoners van het kasteel.

'Na de inrichting werd het beheer uitgevoerd door onze INL-ploegen', zegt Karin Kuipers van IGO. 'Ze zorgen er voor het ecologisch maaibeheer met de afvoer van het maaisel, het beheer van de houtkanten en de bestrijding van exoten, zoals de Amerikaanse vogelkers. Ook maaien de ploegen jaar om jaar de helft van de ruigte in een deel van de Antitankgracht, die aansluit op de site van Roost. Op die manier zorgen ze voor variatie in de begroeiing en dus meer biodiversiteit.'

Sinds 1997 staan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen) in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, knotbomen, poelen, bermen en hooilandjes. En voor landschap- en natuurontwikkeling, zoals bosbeheer, inrichting van natuurgebieden, ecologisch maaibeheer van bermen, beheer van holle wegen. Tot slot doen ze aan soortenbescherming. Zo plaatsen ze bijvoorbeeld paddenschermen of hangen zwaluwnesten op.


Sociale tewerkstelling


​​'Op die manier dragen de INL-ploegen nu al 25 jaar bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. Ze geven de natuur in de gemeenten een stevige duw in de rug”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. ”Door samen te werken met IGO worden de gemeenten bovendien ontlast van deze natuurwerken. Ten slotte zorgen de INL-ploegen ook voor sociale tewerkstelling in de regio'. Want de INL-ploegen bestaan uit meer dan 106 VTE ‘doelgroepmedewerkers’, mensen die voorheen langdurig werkzoekenden waren, alternatief gestraften of vluchtelingen die nu zinvolle arbeid kunnen verrichten en mee helpen om de natuur te beheren en te versterken. De instructeurs van de ploegen en personeelswerkers begeleiden deze mensen op en naast het terrein. Zo kunnen ze niet alleen groeien in hun job, maar op termijn ook doorstromen naar het normale economische circuit.


Referentieregio


Over de 25 jaar hebben de INL-ploegen in totaal niet minder dan 1.500.000 uren natuurwerk gepresteerd. Bij IGO gaat het concreet om 3 ploegen met in totaal met momenteel een 43-tal arbeiders. Voor de referentieregio Oost-Brabant nemen momenteel 21 gemeenten deel. Dat zijn Bekkevoort, ​ Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Haacht, Herent, Huldenberg, Keerbergen, Lubbeek, Oud-Heverlee, Tielt-Winge, Tremelo, Aarschot, Bertem, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenberg, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren en Tienen. ​
16 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page